Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.18.29

Verš

śrī-balir uvāca
svāgataṁ te namas tubhyaṁ
brahman kiṁ karavāma te
brahmarṣīṇāṁ tapaḥ sākṣān
manye tvārya vapur-dharam

Synonyma

śrī-baliḥ uvāca — Bali Mahārāja řekl; su-āgatam — srdečné přivítání; te — Tobě; namaḥ tubhyam — skládám Ti své uctivé poklony; brahman — ó brāhmaṇo; kim — co; karavāma — můžeme udělat; te — pro Tebe; brahma-ṛṣīṇām — vznešených bráhmanských mudrců; tapaḥ — askeze; sākṣāt — přímo; manye — domnívám se; tvā — Ty; ārya — ó urozený; vapuḥ- dharam — zosobněná.

Překlad

Bali Mahārāja potom řekl Pánu Vāmanadevovi: Ó brāhmaṇo, přijmi prosím mé srdečné uvítání a uctivé poklony. Prozraď nám, co pro Tebe můžeme udělat? Máme za to, že jsi zosobněnou askezí vznešených bráhmanských mudrců.