Skip to main content

KAPITOLA OSMNÁCTÁ

Pán Vāmanadeva, trpasličí inkarnace

Tato kapitola popisuje zjevení Pána Vāmanadeva a Jeho příchod do obětní arény Mahārāje Baliho, který Ho vlídně přijal a nabídl Mu požehnání, kterým by splnil Jeho přání.

Pán Vāmanadeva přišel na tento svět z lůna Aditi s lasturou, diskem, kyjem a lotosem. Měl načernalou barvu pleti a byl oblečen do žlutých šatů. Pán Viṣṇu se tak zjevil v příznivý okamžik na Śravaṇa Dvādaśī, když vyšla hvězda Abhijit. Všichni polobozi, krávy, brāhmaṇové a dokonce i roční období ve třech světech (ve vyšším planetárním systému, v meziplanetárním prostoru a na Zemi) se radovali ze zjevení Boha. Z toho důvodu se tento příznivý den nazývá Vijayā. Když se Nejvyšší Pán, jehož tělo je sac- cid-ānanda, zjevil jako syn Kaśyapy a Aditi, oba Jeho rodiče žasli. Poté přijal podobu trpaslíka (Vāmany). Všichni velcí mudrci dali najevo svou radost a v čele s Kaśyapou Munim provedli obřad spojený s Vāmanovým narozením. Když byla Pánu Vāmanovi udílena posvátná šňůra, uctil Ho bůh Slunce, Bṛhaspati, dále bohyně vládnoucí planetě Zemi, božstvo nebeských planet, Jeho matka, Pán Brahmā, Kuvera, sedm ṛṣiů a další. Potom Pán Vāmanadeva navštívil obětní arénu na severním břehu řeky Narmady, na území zvaném Bhṛgukaccha, kde brāhmaṇové Bhṛguovské dynastie prováděli yajñi. S pásem z trávy muñja, svrchním oděvem z jelení kůže, s posvátnou šňůrou, s daṇḍou, slunečníkem a nádobou na vodu (kamaṇḍalu) v rukách vstoupil do obětní arény Mahārāje Baliho. Jeho transcendentální záře zastínila jas všech knězů, a proto všichni vstali ze svých āsanů a začali Ho opěvovat svými modlitbami. I Pán Śiva přijímá na svou hlavu vodu Gangy, která pramení z prstu na noze Pána Vāmanadeva. Proto si Bali Mahārāja po omytí Pánových nohou ihned pokropil hlavu vodou, která je omyla, a cítil, že on i jeho předkové tím byli oslaveni. Pak se Pána Vāmanadeva zeptal na Jeho blaho a vyzval Ho, aby požádal o peníze, šperky nebo cokoliv, co si přeje.

Verš

śrī-śuka uvāca
itthaṁ viriñca-stuta-karma-vīryaḥ
prādurbabhūvāmṛta-bhūr adityām
catur-bhujaḥ śaṅkha-gadābja-cakraḥ
piśaṅga-vāsā nalināyatekṣaṇaḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; ittham — takto; viriñca- stuta-karma-vīryaḥ — Pán, Osobnost Božství, jehož činnosti a moc neustále velebí Pán Brahmā; prādurbabhūva — zjevil se; amṛta-bhūḥ — jehož podoba je vždy nesmrtelná; adityām — z lůna Aditi; catuḥ-bhujaḥ — se čtyřmi pažemi; śaṅkha-gadā-abja-cakraḥ — ozdobenými lasturou, kyjem, lotosem a diskem; piśaṅga-vāsāḥ — oblečený ve žlutých šatech; nalina- āyata-īkṣaṇaḥ — s očima jako okvětní lístky lotosu.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Poté, co Pán Brahmā takto promluvil na oslavu činností a moci Nejvyšší Osobnosti Božství, se Nejvyšší Pán, jenž nikdy nepodléhá smrti jako obyčejná živá bytost, zjevil z lůna Aditi. Jeho čtyři ruce zdobila lastura, kyj, lotos a disk, měl na sobě žluté šaty a Jeho oči vypadaly jako okvětní lístky rozkvetlého lotosu.

Význam

Slovo amṛta-bhūḥ je v tomto verši důležité. Pán někdy přichází na svět podobně, jako když se rodí obyčejné dítě, ale to neznamená, že podléhá zrození, smrti či stáří. Pochopit zjevení a činnosti Nejvyššího Pána v Jeho inkarnacích vyžaduje značnou inteligenci. To potvrzuje Bhagavad- gītā (4.9): janma karma ca me divyam evaṁ yo vetti tattvataḥ. Člověk má chápat, že příchod Pána na tento svět, Jeho odchod z něho a všechny Jeho činnosti jsou divyam neboli transcendentální. S hmotnými činnostmi nemá Pán nic společného. Ten, kdo rozumí povaze odchodu a činností Pána, je okamžitě osvobozený. Po opuštění svého současného těla již nebude muset nikdy přijmout další hmotné tělo, ale bude přemístěn do duchovního světa (tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti so 'rjuna).

Verš

śyāmāvadāto jhaṣa-rāja-kuṇḍala-
tviṣollasac-chrī-vadanāmbujaḥ pumān
śrīvatsa-vakṣā balayāṅgadollasat-
kirīṭa-kāñcī-guṇa-cāru-nūpuraḥ

Synonyma

śyāma-avadātaḥ — který má dokonalé načernalé tělo; jhaṣa-rāja- kuṇḍala — dvou náušnic ve tvaru žraloka; tviṣā — leskem; ullasat — zářící; śrī-vadana-ambujaḥ — s překrásným lotosovým obličejem; pumān — Nejvyšší Osoba; śrīvatsa-vakṣāḥ — se znakem Śrīvatsa na hrudi; balaya — náramky; aṅgada — ozdoby na pažích; ullasat — zářící; kirīṭa — helmice; kāñcī — pás; guṇa — posvátná šňůra; cāru — překrásné; nūpuraḥ — nákotníčky.

Překlad

Tělo Nejvyššího Pána s načernalou barvou pleti bylo prosté všech nedokonalostí. Jeho lotosový obličej ozdobený náušnicemi ve tvaru žraloků vypadal překrásně a na Jeho prsou se skvěl znak Śrīvatsa. Měl náramky na předloktí, ozdoby na pažích, na hlavě helmici, pás kolem boků, na hrudi posvátnou šňůru a na lotosových nohách ozdobné nákotníčky.

Verš

madhu-vrata-vrāta-vighuṣṭayā svayā
virājitaḥ śrī-vanamālayā hariḥ
prajāpater veśma-tamaḥ svarociṣā
vināśayan kaṇṭha-niviṣṭa-kaustubhaḥ

Synonyma

madhu-vrata — včel stále dychtících po medu; vrāta — s rojem; vighuṣṭayā — bzučícím; svayā — neobyčejná; virājitaḥ — zavěšená; śrī — nádherná; vana-mālayā — girlanda květů; hariḥ — Nejvyšší Pán; prajāpateḥ — Kaśyapy Muniho, Prajāpatiho; veśma-tamaḥ — tmu v domě; sva-rociṣā — svou září; vināśayan — rozptylující; kaṇṭha — na krku; niviṣṭa — pověšený; kaustubhaḥ — drahokam Kaustubha.

Překlad

Neobyčejně krásná květinová girlanda zdobila Jeho prsa, a protože květy nesmírně voněly, kroužil kolem nich roj bzučících včel, dychtících po medu. Když se Pán zjevil s drahokamem Kaustubha na krku, záře Jeho těla rozptýlila tmu v celém domě Prajāpatiho Kaśyapy.

Verš

diśaḥ praseduḥ salilāśayās tadā
prajāḥ prahṛṣṭā ṛtavo guṇānvitāḥ
dyaur antarīkṣaṁ kṣitir agni-jihvā
gāvo dvijāḥ sañjahṛṣur nagāś ca

Synonyma

diśaḥ — všechny strany; praseduḥ — úplné štěstí; salila — vody; āśayāḥ — nádrže; tadā — v tu dobu; prajāḥ — všechny živé bytosti; prahṛṣṭāḥ — velice šťastné; ṛtavaḥ — období roku; guṇa-anvitāḥ — se všemi vlastnostmi; dyauḥ — vyšší planetární soustava; antarīkṣam — vnější prostor; kṣitiḥ — povrch Země; agni-jihvāḥ — polobozi; gāvaḥ — krávy; dvijāḥ — brāhmaṇové; sañjahṛṣuḥ — všichni byli šťastní; nagāḥ ca — a hory.

Překlad

Štěstí poté zavládlo na všech stranách, ve vodních nádržích, jako jsou řeky a oceány, a v srdci každého. Různá roční období projevila své vlastnosti a všechny živé bytosti ve vyšších planetárních systémech, v meziplanetárním prostoru a na Zemi jásaly. Polobozi, krávy, brāhmaṇové a spolu s nimi i kopce a hory oplývali radostí.

Verš

śroṇāyāṁ śravaṇa-dvādaśyāṁ
muhūrte ’bhijiti prabhuḥ
sarve nakṣatra-tārādyāś
cakrus taj-janma dakṣiṇam

Synonyma

śroṇāyām — když byl Měsíc v konstelaci Śravaṇa; śravaṇa-dvādaśyām — dvanáctého lunárního dne jasné poloviny měsíce Bhādra, v den označovaný jako Śravaṇa Dvādaśī; muhūrte — v příznivý okamžik; abhijiti — v první části měsíční konstelace Śravaṇa, nazývané Abhijit-nakṣatra, a v Abhijit-muhūrtě (v poledne); prabhuḥ — Pán; sarve — všechny; nakṣatra — hvězdy; tārā — planety; ādyāḥ — počínaje Sluncem, a pak i ostatní planety; cakruḥ — učinily; tat-janma — den Pánova narození; dakṣiṇam — velice štědrý.

Překlad

Na Śravaṇa Dvādaśī (dvanáctý den jasné poloviny měsíce Bhādra), když Měsíc dospěl do konstelace Śravaṇa, se Pán zjevil v tomto vesmíru v příznivý okamžik zvaný Abhijit. Všechny hvězdy a planety, od Slunce až po Saturn, považovaly Pánův příchod za nesmírně příznivou událost, a proto zaujaly nejpříznivější postavení.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura, znamenitý astrolog, vysvětluje slovo nakṣatra-tārādyāḥ takto: Slovo nakṣatra znamená “hvězdy”, slovo tāra v tomto kontextu označuje planety a ādyāḥ znamená “zvláště první z nich uvedená”. První z planet je Sūrya, Slunce, a nikoliv Měsíc. Z hlediska Véd tedy tvrzení moderních astronomů, že Měsíc je Zemi nejblíže, nelze přijmout. Chronologické pořadí, kterým anglicky mluvící lidé na celém světě označují dny v týdnu — Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday a Saturday — odpovídá védskému pořadí planet, a dokládá tedy údaje Véd. Podle astrologických výpočtů byly v době Pánova zjevení všechny planety a hvězdy ve velmi příznivém postavení, aby oslavily Jeho narození.

Verš

dvādaśyāṁ savitātiṣṭhan
madhyandina-gato nṛpa
vijayā-nāma sā proktā
yasyāṁ janma vidur hareḥ

Synonyma

dvādaśyām — v dvanáctý den měsíce; savitā — Slunce; atiṣṭhat — setrvávalo; madhyam-dina-gataḥ — v zenitu; nṛpa — ó králi; vijayā-nāma — jménem Vijayā; — ten den; proktā — je nazývaný; yasyām — ve který; janma — zjevení; viduḥ — vědí; hareḥ — Pána Hariho.

Překlad

Ó králi, když se na Dvādaśī, dvanáctý den měsíce, Pán zjevil, slunce bylo v zenitu. Jak každý učenec ví, toto Dvādaśī se nazývá Vijayā.

Verš

śaṅkha-dundubhayo nedur
mṛdaṅga-paṇavānakāḥ
citra-vāditra-tūryāṇāṁ
nirghoṣas tumulo ’bhavat

Synonyma

śaṅkha — lastury; dundubhayaḥ — kotle; neduḥ — zněly; mṛdaṅga — bubny; paṇava-ānakāḥ — bubny zvané paṇava a ānaka; citra — různé; vāditra — těchto hudebních vibrací; tūryāṇām — a dalších nástrojů; nirghoṣaḥ — hlasitý zvuk; tumulaḥ — bouřlivý; abhavat — stal se.

Překlad

Lastury, kotle, bubny, paṇavy a ānaky se rozezněly v harmonické souhře. Zvuk těchto a různých dalších nástrojů byl bouřlivý.

Verš

prītāś cāpsaraso ’nṛtyan
gandharva-pravarā jaguḥ
tuṣṭuvur munayo devā
manavaḥ pitaro ’gnayaḥ

Synonyma

prītāḥ — radující se; ca — rovněž; apsarasaḥ — nebeské tanečnice; anṛtyan — tančily; gandharva-pravarāḥ — nejlepší z Gandharvů; jaguḥ — zpívali; tuṣṭuvuḥ — uspokojovali Pána modlitbami; munayaḥ — vznešení mudrci; devāḥ — polobozi; manavaḥ — Manuové; pitaraḥ — obyvatelé Pitṛloky; agnayaḥ — bozi ohně.

Překlad

Nebeské tanečnice (Apsary) radostně tančily, nejlepší z Gandharvů zpívali a velcí mudrci, polobozi, Manuové, Pitové a bozi ohně pronášeli modlitby pro Pánovo uspokojení.

Verš

siddha-vidyādhara-gaṇāḥ
sakimpuruṣa-kinnarāḥ
cāraṇā yakṣa-rakṣāṁsi
suparṇā bhujagottamāḥ
gāyanto ’tipraśaṁsanto
nṛtyanto vibudhānugāḥ
adityā āśrama-padaṁ
kusumaiḥ samavākiran

Synonyma

siddha — obyvatelé Siddhaloky; vidyādhara-gaṇāḥ — obyvatelé Vidyādharaloky; sa — s; kimpuruṣa — obyvatelé Kimpuruṣaloky; kinnarāḥ — obyvatelé Kinnaraloky; cāraṇāḥ — obyvatelé Cāraṇaloky; yakṣa — Yakṣové; rakṣāṁsi — Rākṣasové; suparṇāḥ — Suparṇové; bhujaga-uttamāḥ — nejlepší z obyvatel hadí planety, loky; gāyantaḥ — oslavující Pána; ati- praśaṁsantaḥ — velebící Pána; nṛtyantaḥ — tančící; vibudhānugāḥ — následovníci polobohů; adityāḥ — Aditi; āśrama-padam — obydlí; kusumaiḥ — květy; samavākiran — pokryli.

Překlad

Tančící Siddhové, Vidyādharové, Kimpuruṣové, Kinnarové, Cāraṇové, Yakṣové, Rākṣasové, Suparṇové, nejlepší z hadů a následovníci polobohů, oslavující a velebící Pána, zasypali Aditino obydlí květy, jež pokryly celý dům.

Verš

dṛṣṭvāditis taṁ nija-garbha-sambhavaṁ
paraṁ pumāṁsaṁ mudam āpa vismitā
gṛhīta-dehaṁ nija-yoga-māyayā
prajāpatiś cāha jayeti vismitaḥ

Synonyma

dṛṣṭvā — hledící na; aditiḥ — matka Aditi; tam — Něho (Nejvyššího Pána, Osobnost Božství); nija-garbha-sambhavam — zrozeného z jejího lůna; param — Nejvyššího; pumāṁsam — Osobnost Božství; mudam — velké štěstí; āpa — pocítila; vismitā — užaslá; gṛhīta — přijal; deham — tělo či transcendentální podobu; nija-yoga-māyayā — prostřednictvím vlastní duchovní energie; prajāpatiḥ — Kaśyapa Muni; ca — také; āha — řekl; jaya — sláva; iti — takto; vismitaḥ — udivený.

Překlad

Když Aditi uviděla Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, jenž působením své duchovní energie přijal transcendentální tělo a přišel na svět z jejího lůna, žasla a byla velmi šťastná. Jakmile dítě spatřil Prajāpati Kaśyapa, plný štěstí a údivu zvolal: “Jaya! Jaya!”

Verš

yat tad vapur bhāti vibhūṣaṇāyudhair
avyakta-cid-vyaktam adhārayad dhariḥ
babhūva tenaiva sa vāmano vaṭuḥ
sampaśyator divya-gatir yathā naṭaḥ

Synonyma

yat — které; tat — to; vapuḥ — transcendentální tělo; bhāti — projevuje; vibhūṣaṇa — s obvyklými ozdobami; āyudhaiḥ — a se zbraněmi; avyakta — neprojevené; cit-vyaktam — duchovně projevené; adhārayat — přijal; hariḥ — Pán; babhūva — ihned se proměnil; tena — s tím; eva — jistě; saḥ — On (Pán); vāmanaḥ — v trpaslíka; vaṭuḥ — brāhmaṇu-brahmacārīna; sampaśyatoḥ — před očima svého otce i matky; divya-gatiḥ — jehož pohyby jsou úžasné; yathā — jako; naṭaḥ — divadelní herec.

Překlad

Pán se zjevil ve své původní podobě s ozdobami a zbraněmi v rukou. Přestože tato věčně existující podoba není v hmotném světě viditelná, nyní se v ní zjevil. V přítomnosti svého otce i matky pak jako divadelní herec přijal podobu trpaslíka Vāmany, bráhmanského brahmacārīna.

Význam

Významné je slovo naṭaḥ. Herec pro různé úlohy mění kostýmy, avšak zůstává stále stejným člověkem. Také Pán přijímá mnoho tisíců a miliónů podob, jak popisuje Brahma-saṁhitā (5.33, 39): advaitam acyutam anādim ananta-rūpam ādyaṁ purāṇa-puruṣam. Je vždy přítomný v nespočetném množství inkarnací: rāmādi-mūrtiṣu kalā-niyamena tiṣṭhan nānāvatāram akarod bhuvaneṣu kintu. Přestože se však zjevuje v různých inkarnacích, zároveň se jedna od druhé neliší. Je stále stejnou věčnou osobou se stejnou energií a stejnou duchovní identitou, ale zároveň může přijmout různé podoby. Když Vāmanadeva přišel na svět z lůna své matky, zjevil se ve čtyřruké podobě Nārāyaṇa s nepostradatelnými symbolickými zbraněmi a pak se ihned proměnil v brahmacārīna (vaṭu). To znamená, že Jeho tělo není hmotné. Ten, kdo si myslí, že Nejvyšší Pán přijímá hmotné tělo, není inteligentní a má se o Pánově postavení co učit. Bhagavad-gītā (4.9) potvrzuje: janma karma ca me divyam evaṁ yo vetti tattvataḥ. Musíme pochopit, že se Pán zjevuje transcendentálním způsobem ve svém původním transcendentálním těle (sac-cid-ānanda-vigraha).

Verš

taṁ vaṭuṁ vāmanaṁ dṛṣṭvā
modamānā maharṣayaḥ
karmāṇi kārayām āsuḥ
puraskṛtya prajāpatim

Synonyma

tam — Jeho; vaṭum — brahmacārīna; vāmanam — trpaslíka; dṛṣṭvā — viděli; modamānāḥ — v radostném rozpoložení; mahā-ṛṣayaḥ — velcí světci; karmāṇi — obřady; kārayām āsuḥ — vykonali; puraskṛtya — stavící do popředí; prajāpatim — Kaśyapu Muniho, Prajāpatiho.

Překlad

Když velcí světci viděli Pána jako brahmacārīna, trpaslíka Vāmanu, měli velkou radost. S Prajāpatim Kaśyapou v čele pak vykonali všechny obřady, jako například obřad spojený s narozením.

Význam

Ve védské civilizaci je běžné, že když se v rodině brāhmaṇy narodí dítě, nejprve se vykoná obřad jāta-karma, který se pojí s narozením, a pak postupně další obřady. V době zjevení vāmana-rūpy v podobě vaṭu neboli brahmacārīna však byl rovněž okamžitě vykonán obřad předání posvátné šňůry.

Verš

tasyopanīyamānasya
sāvitrīṁ savitābravīt
bṛhaspatir brahma-sūtraṁ
mekhalāṁ kaśyapo ’dadāt

Synonyma

tasya — Pána Vāmanadeva; upanīyamānasya — během obřadu, při kterém Mu byla předána posvátná šňůra; sāvitrīm — Gāyatrī mantru; savitā — bůh Slunce; abravīt — recitoval; bṛhaspatiḥ — Bṛhaspati, guru polobohů; brahma-sūtram — posvátnou šňůru; mekhalām — pás z trávy; kaśyapaḥ — Kaśyapa Muni; adadāt — udělil.

Překlad

Při obřadném předání posvátné šňůry Vāmanadevovi samotný bůh Slunce recitoval Gāyatrī mantru, Bṛhaspati Mu udělil posvátnou šňůru a Kaśyapa Muni pás z trávy.

Verš

dadau kṛṣṇājinaṁ bhūmir
daṇḍaṁ somo vanaspatiḥ
kaupīnācchādanaṁ mātā
dyauś chatraṁ jagataḥ pateḥ

Synonyma

dadau — dala; kṛṣṇa-ajinam — jelení kůži; bhūmiḥ — matka Země; daṇḍam — tyč brahmacārīna; somaḥ — bůh Měsíce; vanaḥ-patiḥ — král lesa; kaupīna — spodní oděv; ācchādanam — zahalující tělo; mātā — Jeho matka Aditi; dyauḥ — nebeské království; chatram — slunečník; jagataḥ — celého vesmíru; pateḥ — vládce.

Překlad

Matka Země Mu dala jelení kůži a polobůh Měsíce, který je králem lesa, Mu daroval brahma-daṇḍu (tyč brahmacārīna). Jeho matka Aditi Mu věnovala látku na spodní oděv a božstvo vládnoucí nebeskému království Mu poskytlo slunečník.

Verš

kamaṇḍaluṁ veda-garbhaḥ
kuśān saptarṣayo daduḥ
akṣa-mālāṁ mahārāja
sarasvaty avyayātmanaḥ

Synonyma

kamaṇḍalum — nádobu na vodu; veda-garbhaḥ — Pán Brahmā; kuśān — trávu kuśa; sapta-ṛṣayaḥ — sedm mudrců; daduḥ — věnovali; akṣa-mālām — růženec Rudrākṣa; mahārāja — ó králi; sarasvatī — bohyně Sarasvatī; avyaya-ātmanaḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

Ó králi, Pán Brahmā daroval neomezenému Pánu, Osobnosti Božství, nádobu na vodu, sedm mudrců Mu věnovalo trávu kuśa a matka Sarasvatī Mu dala růženec Rudrākṣa.

Verš

tasmā ity upanītāya
yakṣa-rāṭ pātrikām adāt
bhikṣāṁ bhagavatī sākṣād
umādād ambikā satī

Synonyma

tasmai — Jemu (Pánu Vāmanadevovi); iti — tímto způsobem; upanītāya — který podstoupil obřad předání posvátné šňůry; yakṣa-rāṭ — Kuvera, nebeský pokladník a král Yakṣů; pātrikām — misku na almužny; adāt — přinesl; bhikṣām — almužnu; bhagavatī — matka Bhavānī, manželka Pána Śivy; sākṣāt — přímo; umā — Umā; adāt — dala; ambikā — matka vesmíru; satī — ctnostná.

Překlad

Když takto Vāmanadeva dostal posvátnou šňůru, dal Mu Kuvera, král Yakṣů, misku na almužny a matka Bhagavatī, manželka Pána Śivy a nejpočestnější matka celého vesmíru, Mu dala první almužnu.

Verš

sa brahma-varcasenaivaṁ
sabhāṁ sambhāvito vaṭuḥ
brahmarṣi-gaṇa-sañjuṣṭām
atyarocata māriṣaḥ

Synonyma

saḥ — On (Vāmanadeva); brahma-varcasena — svou září Brahmanu; evam — takto; sabhām — shromáždění; sambhāvitaḥ — všemi vítán; vaṭuḥ — brahmacārī; brahma-ṛṣi-gaṇa-sañjuṣṭām — plné vznešených bráhmanských mudrců; ati-arocata — překonávající, vypadal překrásně; māriṣaḥ — nejlepší z brahmacārīnů.

Překlad

Když Ho takto všichni uvítali, Pán Vāmanadeva, nejlepší z brahmacārīnů, projevil svou záři Brahmanu. Svou krásou tak překonal celé shromáždění, jež bylo plné svatých brāhmaṇů.

Verš

samiddham āhitaṁ vahniṁ
kṛtvā parisamūhanam
paristīrya samabhyarcya
samidbhir ajuhod dvijaḥ

Synonyma

samiddham — žhnoucí; āhitam — založen; vahnim — oheň; kṛtvā — poté, co učinil; parisamūhanam — řádně; paristīrya — překonávající; samabhyarcya — po uctívání; samidbhiḥ — s obětinami; ajuhot — dokončil ohnivou oběť; dvijaḥ — nejlepší z brāhmaṇů.

Překlad

Potom Śrī Vāmanadeva zažehl obětní oheň, provedl uctívání a v obětním prostoru vykonal ohnivou oběť.

Verš

śrutvāśvamedhair yajamānam ūrjitaṁ
baliṁ bhṛgūṇām upakalpitais tataḥ
jagāma tatrākhila-sāra-sambhṛto
bhāreṇa gāṁ sannamayan pade pade

Synonyma

śrutvā — když uslyšel; aśvamedhaiḥ — oběťmi aśvamedha; yajamānam — konatel; ūrjitam — proslavený; balim — Bali Mahārāja; bhṛgūṇām — pod vedením brāhmaṇů narozených v Bhṛguovské dynastii; upakalpitaiḥ — prováděné; tataḥ — z onoho místa; jagāma — vydal se; tatra — tam; akhila- sāra-sambhṛtaḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, podstata všeho stvoření; bhāreṇa — tíhou; gām — Zemi; sannamayan — stlačující; pade pade — na každém kroku.

Překlad

Když se Pán doslechl, že Bali Mahārāja koná pod záštitou brāhmaṇů z Bhṛguovské dynastie oběti aśvamedha, vydal se tam projevit Balimu svou milost. Nejvyšší Pán, který je úplný ve všech ohledech, svou tíhou každým krokem stlačoval Zemi.

Význam

Nejvyšší Osobnost Božství je akhila-sāra-sambhṛta — je vlastníkem všeho podstatného v tomto hmotném světě. I když se tedy Pán vydal za Bali Mahārājem o něco požádat, je vždy úplný a nemusí nikoho o nic prosit. Je tak mocný, že ve své plné síle každým krokem stlačoval povrch Země.

Verš

taṁ narmadāyās taṭa uttare baler
ya ṛtvijas te bhṛgukaccha-saṁjñake
pravartayanto bhṛgavaḥ kratūttamaṁ
vyacakṣatārād uditaṁ yathā ravim

Synonyma

tam — Jeho (Vāmanadeva); narmadāyāḥ — řeky Narmady; taṭe — na břehu; uttare — severním; baleḥ — Mahārāje Baliho; ye — kteří; ṛtvijaḥ — knězi provádějící obřady; te — všichni; bhṛgukaccha-saṁjñake — na území jménem Bhṛgukaccha; pravartayantaḥ — konající; bhṛgavaḥ — všichni potomci Bhṛgua; kratu-uttamam — nejvýznamnější oběť zvaná aśvamedha; vyacakṣata — spatřili; ārāt — poblíž; uditam — vyšlé; yathā — jako; ravim — slunce.

Překlad

Bráhmanští kněží, potomci Bhṛgua, provádějící oběť na území zvaném Bhṛgukaccha na severní straně řeky Narmady, spatřili Vāmanadeva jako poblíž vycházející slunce.

Verš

te ṛtvijo yajamānaḥ sadasyā
hata-tviṣo vāmana-tejasā nṛpa
sūryaḥ kilāyāty uta vā vibhāvasuḥ
sanat-kumāro ’tha didṛkṣayā kratoḥ

Synonyma

te — všichni; ṛtvijaḥ — knězi; yajamānaḥ — jakož i Bali Mahārāja, na jehož pokyn konali yajñu; sadasyāḥ — všichni členové shromáždění; hata- tviṣaḥ — připraveni o svůj osobní jas; vāmana-tejasā — jasnou září Pána Vāmany; nṛpa — ó králi; sūryaḥ — Slunce; kila — zdali; āyāti — přichází; uta — nebo; vibhāvasuḥ — bůh ohně; sanat-kumāraḥ — Kumāra známý jako Sanat-kumāra; atha — nebo; didṛkṣayā — který chce vidět; kratoḥ — obětní obřad.

Překlad

Ó králi, Vāmanadevova jasná záře připravila kněze spolu s Balim Mahārājem a všemi členy shromáždění o jejich jas. Začali se proto jeden druhého ptát, zda to přichází bůh Slunce, Sanat-kumāra nebo bůh ohně osobně shlédnout obětní obřad.

Verš

itthaṁ saśiṣyeṣu bhṛguṣv anekadhā
vitarkyamāṇo bhagavān sa vāmanaḥ
chatraṁ sadaṇḍaṁ sajalaṁ kamaṇḍaluṁ
viveśa bibhrad dhayamedha-vāṭam

Synonyma

ittham — takto; sa-śiṣyeṣu — se svými žáky; bhṛguṣu — mezi Bhṛguovci; anekadhā — mnoha způsoby; vitarkyamāṇaḥ — o němž se hovořilo a diskutovalo; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; saḥ — ten; vāmanaḥ — Pán Vāmana; chatram — slunečník; sa-daṇḍam — s tyčí; sa-jalam — naplněnou vodou; kamaṇḍalum — nádobu na vodu; viveśa — vešel; bibhrat — nesoucí v ruce; hayamedha — oběti aśvamedha; vāṭam — do arény.

Překlad

Zatímco se knězi Bhṛguovské dynastie se svými žáky různě radili a dohadovali, Nejvyšší Pán Vāmanadeva, Osobnost Božství, vstoupil do arény oběti aśvamedha. V rukách držel tyč, slunečník a nádobu kamaṇḍalu plnou vody.

Verš

mauñjyā mekhalayā vītam
upavītājinottaram
jaṭilaṁ vāmanaṁ vipraṁ
māyā-māṇavakaṁ harim
praviṣṭaṁ vīkṣya bhṛgavaḥ
saśiṣyās te sahāgnibhiḥ
pratyagṛhṇan samutthāya
saṅkṣiptās tasya tejasā

Synonyma

mauñjyā — z trávy muñja; mekhalayā — pásem; vītam — obepnutý; upavīta — posvátná šňůra; ajina-uttaram — oblečen do svrchního oděvu z jelení kůže; jaṭilam — s rozcuchanými vlasy; vāmanam — Pán Vāmana; vipram — brāhmaṇa; māyā-māṇavakam — zdánlivě syn lidské bytosti; harim — Nejvyšší Osobnost Božství; praviṣṭam — vstoupil; vīkṣya — když viděli; bhṛgavaḥ — knězi, kteří byli potomky Bhṛgua; sa-śiṣyāḥ — se svými žáky; te — všichni; saha-agnibhiḥ — s ohnivou obětí; pratyagṛhṇan — náležitě přivítali; samutthāya — vstávající; saṅkṣiptāḥ — zmenšený; tasya — jejich; tejasā — jas.

Překlad

Pán Vāmanadeva, jenž vypadal jako bráhmanský chlapec, vstoupil do obětní arény s pásem z trávy, posvátnou šňůrou, svrchním oděvem z jelení kůže a rozcuchanými vlasy. Jeho jasná záře oslabila jas všech knězů a jejich žáků, kteří proto vstali ze svých āsanů a řádně Ho uvítali poklonou.

Verš

yajamānaḥ pramudito
darśanīyaṁ manoramam
rūpānurūpāvayavaṁ
tasmā āsanam āharat

Synonyma

yajamānaḥ — Bali Mahārāja, který zaměstnal všechny kněze konáním oběti; pramuditaḥ — naplněný radostí; darśanīyam — příjemné na pohled; manoramam — tak pěkné; rūpa — krásou; anurūpa — rovnou kráse Jeho těla; avayavam — všechny části těla; tasmai — Jemu; āsanam — místo k sezení; āharat — nabídl.

Překlad

Bali Mahārāja se radoval z pohledu na Pána Vāmanadeva, jehož nádherné údy přispívaly rovnou měrou ke kráse celého Jeho těla, a spokojeně Mu nabídl místo k sezení.

Verš

svāgatenābhinandyātha
pādau bhagavato baliḥ
avanijyārcayām āsa
mukta-saṅga-manoramam

Synonyma

su-āgatena — slovy na uvítanou; abhinandya — vítající; atha — takto; pādau — dvě lotosové nohy; bhagavataḥ — Pána; baliḥ — Bali Mahārāja; avanijya — umývající; arcayām āsa — uctíval; mukta-saṅga-manoramam — Nejvyššího Pána, který je vždy krásný pro osvobozené duše.

Překlad

Když Nejvyššímu Pánu, který je vždy krásný pro osvobozené duše, takto připravil náležité přijetí, uctil Ho umytím Jeho lotosových nohou.

Verš

tat-pāda-śaucaṁ jana-kalmaṣāpahaṁ
sa dharma-vin mūrdhny adadhāt sumaṅgalam
yad deva-devo giriśaś candra-maulir
dadhāra mūrdhnā parayā ca bhaktyā

Synonyma

tat-pāda-śaucam — vodu, se kterou omyl lotosové nohy Pána; jana- kalmaṣa-apaham — která ze všech lidí smývá všechny reakce za jejich hříšné jednání; saḥ — on (Bali Mahārāja); dharma-vit — plně obeznámen se zásadami náboženství; mūrdhni — na hlavě; adadhāt — nesl; su- maṅgalam — dokonale příznivou; yat — kterou; deva-devaḥ — nejlepší z polobohů; giriśaḥ — Pán Śiva; candra-mauliḥ — jenž má na čele symbol měsíce; dadhāra — nesl; mūrdhnā — na hlavě; parayā — nejvyšší; ca — také; bhaktyā — s oddaností.

Překlad

Pán Śiva, nejlepší z polobohů, který nosí na čele symbol měsíce, s hlubokou oddaností přijímá na hlavu vodu Gangy, která vytéká z prstu na noze Viṣṇua. Bali Mahārāja to věděl, neboť byl plně obeznámený s náboženskými zásadami. Následně si po vzoru Pána Śivy rovněž pokropil hlavu vodou, která omyla Pánovy lotosové nohy.

Význam

Pán Śiva je známý jako Gaṅgā-dhara neboli “ten, kdo nese na hlavě vodu Gangy”. Na čele má Pán Śiva symbol půlměsíce, ale na projev naprosté úcty k Nejvyšší Osobnosti Božství si vodu Gangy umístil ještě výše. Tohoto příkladu by se měl držet každý, alespoň oddaní, protože Pán Śiva je jedním z mahājanů. Také Mahārāja Bali se později stal mahājanou. Jeden mahājana následuje druhého a následováním jednání mahājanů v systému parampary lze rozvinout pokročilé duchovní vědomí. Voda Gangy je posvěcená, protože vytéká z prstu na noze Pána Viṣṇua. Bali Mahārāja omyl lotosové nohy Vāmanadeva a voda, kterou k tomu použil, se stala totožnou s Gangou. Bali Mahārāja, jenž dokonale znal všechny náboženské zásady, si proto umístil tuto vodu na svoji hlavu, tak, jako to dříve učinil Pán Śiva.

Verš

śrī-balir uvāca
svāgataṁ te namas tubhyaṁ
brahman kiṁ karavāma te
brahmarṣīṇāṁ tapaḥ sākṣān
manye tvārya vapur-dharam

Synonyma

śrī-baliḥ uvāca — Bali Mahārāja řekl; su-āgatam — srdečné přivítání; te — Tobě; namaḥ tubhyam — skládám Ti své uctivé poklony; brahman — ó brāhmaṇo; kim — co; karavāma — můžeme udělat; te — pro Tebe; brahma-ṛṣīṇām — vznešených bráhmanských mudrců; tapaḥ — askeze; sākṣāt — přímo; manye — domnívám se; tvā — Ty; ārya — ó urozený; vapuḥ- dharam — zosobněná.

Překlad

Bali Mahārāja potom řekl Pánu Vāmanadevovi: Ó brāhmaṇo, přijmi prosím mé srdečné uvítání a uctivé poklony. Prozraď nám, co pro Tebe můžeme udělat? Máme za to, že jsi zosobněnou askezí vznešených bráhmanských mudrců.

Verš

adya naḥ pitaras tṛptā
adya naḥ pāvitaṁ kulam
adya sviṣṭaḥ kratur ayaṁ
yad bhavān āgato gṛhān

Synonyma

adya — dnes; naḥ — naši; pitaraḥ — předkové; tṛptāḥ — uspokojeni; adya — dnes; naḥ — naše; pāvitam — očištěna; kulam — celý rod; adya — dnes; su-iṣṭaḥ — náležitě vykonaná; kratuḥ — oběť; ayam — tato; yat — protože; bhavān — Ty, Pane; āgataḥ — přišel jsi; gṛhān — do našeho obydlí.

Překlad

Ó můj Pane, všichni moji předkové jsou uspokojeni tím, že jsi laskavě navštívil náš dům. Naše rodina i celá dynastie tím byly posvěceny a oběť, kterou nyní konáme, je díky Tvé přítomností úplná.

Verš

adyāgnayo me suhutā yathā-vidhi
dvijātmaja tvac-caraṇāvanejanaiḥ
hatāṁhaso vārbhir iyaṁ ca bhūr aho
tathā punītā tanubhiḥ padais tava

Synonyma

adya — dnes; agnayaḥ — obětní ohně; me — mnou vykonané; su-hutāḥ — správným způsobem nabídnuté obětiny; yathā-vidhi — podle pokynů śāster; dvija-ātmaja — ó synu brāhmaṇy; tvat-caraṇa-avanejanaiḥ — jež omyla Tvé lotosové nohy; hata-aṁhasaḥ — který jsem očištěn od všech hříchů; vārbhiḥ — vodou; iyam — tento; ca — také; bhūḥ — povrch Země; aho — ó; tathā — též; punītā — posvěcený; tanubhiḥ — malých; padaiḥ — dotekem lotosových nohou; tava — Tvých.

Překlad

Ó synu brāhmaṇy, dnes hoří obětní oheň podle pokynů śāster a voda, jež omyla Tvé lotosové nohy, mě zbavila všech hříchů mého života. Ó můj Pane, povrch celého světa je posvěcen dotekem Tvých malých lotosových nohou.

Verš

yad yad vaṭo vāñchasi tat pratīccha me
tvām arthinaṁ vipra-sutānutarkaye
gāṁ kāñcanaṁ guṇavad dhāma mṛṣṭaṁ
tathānna-peyam uta vā vipra-kanyām
grāmān samṛddhāṁs turagān gajān vā
rathāṁs tathārhattama sampratīccha

Synonyma

yat yat — cokoliv; vaṭo — ó brahmacārīne; vāñchasi — chceš; tat — to; pratīccha — můžeš si vzít; me — ode mě; tvām — Ty; arthinam — toužící po něčem; vipra-suta — ó synu brāhmaṇy; anutarkaye — domnívám se; gām — krávu; kāñcanam — zlato; guṇavat dhāma — zařízené obydlí; mṛṣṭam — chutné; tathā — též; anna — obilniny; peyam — nápoje; uta — vskutku; — nebo; vipra-kanyām — dceru brāhmaṇy; grāmān — vesnice; samṛddhān — vzkvétající; turagān — koně; gajān — slony; — nebo; rathān — vozy; tathā — též; arhat-tama — ó nejlepší z těch, kteří jsou hodni uctívání; sampratīccha — můžeš si vzít.

Překlad

Ó synu brāhmaṇy, zdá se, že sem přicházíš, abys mě o něco požádal. Můžeš si vzít cokoliv chceš. Ó nejlepší z těch, kteří jsou hodni uctívání! Můžeš dostat krávu, zlato, zařízený dům, chutné jídlo a nápoje, dceru brāhmaṇy za ženu, vzkvétající vesnice, koně, slony, vozy nebo cokoliv jiného, co si jen přeješ.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k osmnácté kapitole osmého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Pán Vāmanadeva, trpasličí inkarnace”.