Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.18.27

Verš

svāgatenābhinandyātha
pādau bhagavato baliḥ
avanijyārcayām āsa
mukta-saṅga-manoramam

Synonyma

su-āgatena — slovy na uvítanou; abhinandya — vítající; atha — takto; pādau — dvě lotosové nohy; bhagavataḥ — Pána; baliḥ — Bali Mahārāja; avanijya — umývající; arcayām āsa — uctíval; mukta-saṅga-manoramam — Nejvyššího Pána, který je vždy krásný pro osvobozené duše.

Překlad

Když Nejvyššímu Pánu, který je vždy krásný pro osvobozené duše, takto připravil náležité přijetí, uctil Ho umytím Jeho lotosových nohou.