Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.9.21

Verš

māyā manaḥ sṛjati karmamayaṁ balīyaḥ
kālena codita-guṇānumatena puṁsaḥ
chandomayaṁ yad ajayārpita-ṣoḍaśāraṁ
saṁsāra-cakram aja ko ’titaret tvad-anyaḥ

Synonyma

māyā — vnější energie Nejvyšší Osobnosti Božství; manaḥ — mysl*; sṛjati — tvoří; karma-mayam — vytvářející tisíce tužeb a jednající podle toho; balīyaḥ — nesmírně mocná, nepřekonatelná; kālena — časem; codita-guṇa — jejíž tři kvality hmotné přírody jsou rozrušeny; anumatena — milostí pohledu (času); puṁsaḥ — úplné části, Pána Viṣṇua, expanze Pána Kṛṣṇy; chandaḥ-mayam — především ovlivněná pokyny Véd; yat — která; ajayā — kvůli temné nevědomosti; arpita — nabídnuté; ṣoḍaśa — šestnáct; aram — paprsků; saṁsāra-cakram — kolo opakovaného zrození a smrti v různých životních druzích; aja — ó nezrozený Pane; kaḥ — kdo (je); atitaret — schopný se vyprostit; tvat-anyaḥ — aniž by přijal útočiště u Tvých lotosových nohou.

Překlad

Ó Pane, nejvyšší věčný, expandováním své úplné části vytváříš prostřednictvím své vnější energie, rozrušené časem, jemnohmotná těla živých bytostí. Mysl tak chytí živou bytost do pasti neomezeného množství různých tužeb, které lze uspokojit podle védských pokynů týkajících se karma-kāṇḍy (plodonosného jednání) a s pomocí šestnácti prvků. Kdo se dokáže vyprostit z tohoto zapletení, aniž by přijal útočiště u Tvých lotosových nohou?

Význam

Jak lze hovořit o vysvobození z hmotného uvěznění a dosažení duchovního, blaženého života, je-li ve všem přítomná ruka Nejvyšší Osobnosti Božství? To, že Kṛṣṇa je zdrojem všeho, je skutečnost, jak sám vysvětluje v Bhagavad-gītě (ahaṁ sarvasya prabhavaḥ). Všechny činnosti v duchovním i hmotném světě probíhají podle pokynů Nejvyšší Osobnosti Božství působením buď hmotné, nebo duchovní přírody. Bhagavad-gītā (9.10) dále uvádí: mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram — bez vedení Nejvyššího Pána nezmůže hmotná příroda nic, nemůže jednat nezávisle. Na počátku si živá bytost chtěla užívat hmotné energie a Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, jí k tomu dal veškeré prostředky — stvořil tento hmotný svět a umožnil jí vytvářet si pomocí mysli různé představy a plány. Prostředky, které Pán živé bytosti dává, se skládají z šestnácti druhů zvrácené opory v podobě poznávacích smyslů, činných smyslů, mysli a pěti hmotných prvků. Nejvyšší Osobnost Božství vytváří koloběh zrození a smrti, ale aby byla zmatená živá bytost vedena směrem k osvobození, jsou ve Védách uvedeny různé pokyny (chandomayam) v závislosti na různých stupních pokročilosti. Chce-li se člověk dostat na vyšší planetární soustavy, může toho dosáhnout následováním védských pokynů. V Bhagavad-gītě (9.25) Pán říká:

yānti deva-vratā devān
pitṝn yānti pitṛ-vratāḥ
bhūtāni yānti bhūtejyā
yānti mad-yājino ’pi mām

“Ti, kdo uctívají polobohy, se narodí mezi polobohy; ti, kdo uctívají předky, půjdou k předkům; ti, kdo uctívají duchy, se narodí mezi takovými bytostmi a ti, kdo uctívají Mě, budou žít se Mnou.” Pravým účelem Véd je vést každého zpátky domů, zpátky k Bohu. Živá bytost, která nezná skutečný cíl svého života, však chce jít jednou sem a jindy tam a dělat jednou to a jindy ono. Tak cestuje po celém vesmíru, uvězněna v různých tělech, a následně se věnuje různým činnostem, za které musí nést reakce. Śrī Caitanya Mahāprabhu proto říká:

brahmāṇḍa bhramite kona bhāgyavān jīva
guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja

(Cc. Madhya 19.151)

Pokleslá, podmíněná živá bytost, polapená vnější energií, putuje po hmotném světě. Má-li však to štěstí, že se setká s pravým zástupcem Pána, a využije-li přítomnosti tohoto gurua neboli zástupce Boha, získá od něho semínko oddané služby (bhakti-latā-bīja). Bude-li vědomí Kṛṣṇy správně rozvíjet, dospěje postupně do duchovního světa. Z toho plyne, že se musí odevzdat zásadám bhakti-yogy, neboť tak postupně unikne z hmotného boje o přežití. Jinou metodou se nelze osvobodit.