Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.8.49

Verš

śrī-prajāpataya ūcuḥ
prajeśā vayaṁ te pareśābhisṛṣṭā
na yena prajā vai sṛjāmo niṣiddhāḥ
sa eṣa tvayā bhinna-vakṣā nu śete
jagan-maṅgalaṁ sattva-mūrte ’vatāraḥ

Synonyma

śrī-prajāpatayaḥ ūcuḥ — velké osobnosti, které stvořily různé živé bytosti, přednesly své modlitby; prajā-īśāḥ — Prajāpatiové stvoření Pánem Brahmou, kteří stvořili pokolení živých bytostí; vayam — my; te — z Tebe; para-īśa — ó Nejvyšší Pane; abhisṛṣṭāḥ — narození; na — ne; yena — kým (Hiraṇyakaśipuem); prajāḥ — živé bytosti; vai — skutečně; sṛjāmaḥ — tvoříme; niṣiddhāḥ — když nám to bylo zakázáno; saḥ — on (Hiraṇyakaśipu); eṣaḥ — tento; tvayā — Tebou; bhinna-vakṣāḥ — jehož hruď byla roztržena; nu — zajisté; śete — leží; jagat-maṅgalam — pro zajištění přízně celému světu; sattva-mūrte — v této transcendentální podobě čistého dobra; avatāraḥ — tato inkarnace.

Překlad

Prajāpatiové přednesli následující modlitby: Ó Nejvyšší, jenž jsi pánem dokonce i Brahmy a Śivy, stvořil jsi nás, abychom plnili Tvé příkazy, ale Hiraṇyakaśipu nám zakázal tvořit další řádné potomstvo. Nyní před námi tento démon leží mrtvý, s hrudí rozervanou Tvými drápy. Skládáme proto uctivé poklony Tobě, jehož inkarnace v této podobě čistého dobra přináší blaho celému vesmíru.