Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.8.50

Verš

śrī-gandharvā ūcuḥ
vayaṁ vibho te naṭa-nāṭya-gāyakā
yenātmasād vīrya-balaujasā kṛtāḥ
sa eṣa nīto bhavatā daśām imāṁ
kim utpathasthaḥ kuśalāya kalpate

Synonyma

śrī-gandharvāḥ ūcuḥ — obyvatelé Gandharvaloky (kteří jsou obvykle hudebníky na nebeských planetách) pravili; vayam — my; vibho — ó Pane; te — Tvoji; naṭa-nāṭya-gāyakāḥ — tanečníci a zpěváci v divadelních představeních; yena — kým; ātmasāt — do poddanství; vīrya — jeho udatnosti; bala — a síly těla; ojasā — vlivem; kṛtāḥ — učinil (uvrhl); saḥ — on (Hiraṇyakaśipu); eṣaḥ — tento; nītaḥ — přivedený; bhavatā — Tebou; daśām imām — do tohoto stavu; kim — zdali; utpathasthaḥ — kdokoliv zpupný; kuśalāya — příznivého výsledku; kalpate — je schopný.

Překlad

Obyvatelé Gandharvaloky se modlili: Pane, vždy Ti sloužíme jako tanečníci a zpěváci v divadelních představeních, ale Hiraṇyakaśipu si nás svou silou a udatností podrobil. Teď jsi ho přivedl do tohoto potupného stavu. Čím mohou být prospěšné činnosti takového povýšence, jako je Hiraṇyakaśipu?

Význam

Ten, kdo je poslušným služebníkem Nejvyššího Pána, získá velkou sílu a vliv a jeho tělo září, zatímco zpupné démony nakonec čeká pád tak jako Hiraṇyakaśipua. Hiraṇyakaśipu a jemu podobní mohou být po nějakou dobu velice mocní, ale poslušní služebníci Nejvyšší Osobnosti Božství, jako jsou polobozi, zůstávají mocní neustále. Milostí Nejvyššího Pána vítězí nad Hiraṇyakaśipuovým vlivem.