Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.6.17-18

Verš

yato na kaścit kva ca kutracid vā
dīnaḥ svam ātmānam alaṁ samarthaḥ
vimocituṁ kāma-dṛśāṁ vihāra-
krīḍā-mṛgo yan-nigaḍo visargaḥ
tato vidūrāt parihṛtya daityā
daityeṣu saṅgaṁ viṣayātmakeṣu
upeta nārāyaṇam ādi-devaṁ
sa mukta-saṅgair iṣito ’pavargaḥ

Synonyma

yataḥ — protože; na — nikdy; kaścit — kdokoliv; kva — kdekoliv; ca — také; kutracit — kdykoliv; — nebo; dīnaḥ — chabého poznání; svam — své; ātmānam — vlastní já; alam — příliš; samarthaḥ — schopný; vimocitum — vysvobodit; kāma-dṛśām — žen plných chtíče; vihāra — v požitku ze sexu; krīḍā-mṛgaḥ — domácí mazlíček; yat — v kom; nigaḍaḥ — který je okovem hmotného otroctví; visargaḥ — rozšíření rodinných svazků; tataḥ — za těchto okolností; vidūrāt — zdaleka; parihṛtya — zříkající se; daityāḥ — ó moji přátelé, synové démonů; daityeṣu — mezi démony; saṅgam — společnost; viṣaya-ātma-keṣu — kteří příliš propadli smyslovému požitku; upeta — je třeba přistoupit; nārāyaṇam — Nārāyaṇa, Nejvyšší Osobnost Božství; ādi-devam — původ všech polobohů; saḥ — On; mukta-saṅgaiḥ — stykem s osvobozenými osobami; iṣitaḥ — vytoužená; apavargaḥ — cesta osvobození.

Překlad

Moji drazí přátelé, ó synové démonů, nikdo z těch, kdo postrádají poznání o Nejvyšší Osobnosti Božství, se v žádné době a v žádné zemi nedokázal vysvobodit z pout hmoty. Ti, jimž chybí poznání o Pánu, jsou naopak spoutáni hmotnými zákony. Propadli smyslovému požitku a jejich cílem je žena. Stávají se hračkami v rukách přitažlivých žen. Toto pojetí života je oklamalo a postupně je obklopují děti, vnoučata a pravnoučata. Tak jsou spoutáni hmotnými okovy. Těm, kdo tomuto pojetí života příliš propadli, se říká démoni. I když jste syny démonů, straňte se těchto lidí a přijměte útočiště u Nejvyšší Osobnosti Božství jménem Nārāyaṇa, původu všech polobohů, neboť konečným cílem Nārāyaṇových oddaných je vysvobodit se z pout hmotné existence.

Význam

Prahlāda Mahārāja zastával filozofické stanovisko, že člověk má opustit temnou studnu rodinného života a odejít do lesa, kde přijme útočiště u lotosových nohou Nejvyšší Osobnosti Božství (hitvātma-pātaṁ gṛham andha-kūpaṁ vanaṁ gato yad dharim āśrayeta). V tomto verši zdůrazňuje totéž. Nikdo, nikdy a nikde nedosáhl osvobození přílišnou náklonností a připoutaností k rodině. I ti, kdo jsou zdánlivě velmi vzdělaní, takto lpí na svých rodinách. Nedokáží bez nich být, ani když jsou již staří a invalidní, neboť jsou poutáni k uspokojování smyslů. O tom jsme již hovořili několikrát: yan maithunādi-gṛhamedhi sukhaṁ hi tuccham — takzvané hospodáře přitahuje požitek ze sexu. Tak setrvávají v okovech rodinného života a navíc chtějí, aby byly stejně spoutány i jejich děti. Přijímají role hraček v rukách žen, a klesají do nejtemnějších končin hmotné existence. Adānta-gobhir viśatāṁ tamisraṁ punaḥ punaś carvita-carvaṇānām—jelikož nedokáží ovládat své smysly, neustále žvýkají přežvýkané, a proto sestupují do nejtemnějších hmotných oblastí. Je třeba se zříci společnosti takových démonů a držet se společnosti oddaných. To nám umožní vysvobodit se z hmotného zajetí.