Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.5.41

Verš

pare brahmaṇy anirdeśye
bhagavaty akhilātmani
yuktātmany aphalā āsann
apuṇyasyeva sat-kriyāḥ

Synonyma

pare — v nejvyšším; brahmaṇi — absolutním; anirdeśye — jehož nelze vnímat smysly; bhagavati — Nejvyšší Osobnost Božství; akhila-ātmani — Nadduše všech; yukta-ātmani — na něho, jehož mysl byla pohroužena (Prahlāda); aphalāḥ — bez účinku; āsan — byly; apuṇyasya — člověka, který má prázdné konto zbožných činností; iva — jako; sat-kriyāḥ — dobré činnosti (jako oběti či askeze).

Překlad

Má-li člověk prázdné konto zbožných činností, pak i když vykoná nějaký dobrý skutek, nepřináší mu to žádný výsledek. Zbraně démonů neměly tedy na Prahlāda Mahārāje žádné hmatatelné účinky, jelikož byl oddaným nerozrušeným hmotnými podmínkami a plně zaměstnaným meditací o Nejvyšší Osobnosti Božství a službou Pánu, který je neměnný, jehož nelze poznat hmotnými smysly a jenž je duší celého vesmíru.

Význam

Prahlāda Mahārāja byl neustále plně pohroužený v myšlenkách na Nejvyšší Osobnost Božství. Je řečeno: govinda-parirambhitaḥ—Prahlāda bez ustání meditoval, a proto ho chránil Govinda. Oddaného za všech okolností chrání Nejvyšší Osobnost Božství, stejně jako se dostává úplné ochrany malému dítěti na klíně jeho otce či matky. Znamená to, že když démoni, Rākṣasové, napadali Prahlāda Mahārāje, napadali také Govindu? Něco takového není možné. Démoni se již mnohokrát pokusili ublížit Nejvyššímu Pánu nebo Ho zabít, ale Pána nelze zranit žádnými hmotnými prostředky, jelikož neustále setrvává na úrovni transcendence. Proto jsou zde použita slova pare brahmaṇi. Démoni, Rākṣasové, nemohou Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, vidět ani se Ho dotknout, třebaže si myslí, že svými hmotnými zbraněmi zasahují Jeho transcendentální tělo. V tomto verši je Pán nazván anirdeśye — jelikož je všudypřítomný, nemůžeme Ho znát jako někoho, kdo je na určitém místě. Navíc je akhilātmā, činný princip všeho, včetně hmotných zbraní. Ti, kdo nechápou Pánovo postavení, jsou nešťastníci. Možná si myslí, že mohou Nejvyššího Pána a Jeho oddaného zabít, ale všechny jejich pokusy budou marné. Pán ví, jak s nimi naložit.