Skip to main content

Synonyma

aiśvarya-jñāna-yukta
s pochopením majestátu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.26
mahā-aiśvarya-yukta
oplývající velkým bohatstvím — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.218
yukta-anuṣṭhāna
náležitým plněním povinností — Śrīmad-bhāgavatam 3.33.24-25
yukta-pada-artheṣu
správné použití věcí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.69
sāmānya-buddhi-yukta
vybavené běžným rozumem — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.186
yukta-cetasaḥ
jejich mysli zaměřené na Mě. — Bg. 7.30
cihna-yukta
se znaky — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.16
śrī-yukta lakṣmī
Lakṣmī, vlastnící bohatství — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.77
phula-phala-patra-yukta
ozdobené ovocem, květy a listy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.32
yukta-tamaḥ
největší yogī — Bg. 6.47
yukta-tamāḥ
za nanejvýš dokonalé v yoze — Bg. 12.2
tvarā-yukta
spěšný — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.218
yukta-vairāgya
správného odříkání — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.105
yoga-yukta-ātmā
ten, kdo je sladěný na úrovni vědomí Kṛṣṇy — Bg. 6.29
yukta
usměrněný — Bg. 6.17, Bg. 6.17, Bg. 6.17
rozjímající — Śrīmad-bhāgavatam 3.12.52
až ovládneš — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.9
také si podmaníš — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.9
vlastnící — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.124
spojenými — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.179
správné — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.147, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.67-68
tolik, kolik je třeba — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.67-68, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.67-68
yukta-ātmā
vnímající vlastní já — Bg. 5.21
zapojený v oddané službě — Bg. 7.18
s myslí upřenou — Bg. 9.28
ten, kdo je neochvĕjný v duchovním životĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.45
yukta-ātmani
na něho, jehož mysl byla pohroužena (Prahlāda) — Śrīmad-bhāgavatam 7.5.41
śrama-yukta
unavení — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.79
śraddhā-yukta
s vírou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.212
s vírou a láskou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.160
yuktā
s jejich pomocí — Śrīmad-bhāgavatam 4.27.29