Skip to main content

Sloka 74

Text 74

Verš

Texto

dharmas te gṛha-medhīyo
varṇitaḥ pāpa-nāśanaḥ
gṛhastho yena padavīm
añjasā nyāsinām iyāt
dharmas te gṛha-medhīyo
varṇitaḥ pāpa-nāśanaḥ
gṛhastho yena padavīm
añjasā nyāsinām iyāt

Synonyma

Palabra por palabra

dharmaḥ — tento náboženský proces; te — tobě; gṛha-medhīyaḥ — třebaže lpí na rodinném životě; varṇitaḥ — vysvětlený (mnou); pāpa-nāśanaḥ — zničení následků hříšných činností; gṛhasthaḥ — hospodář; yena — kterým; padavīm — postavení; añjasā — velmi snadno; nyāsinām — těch, kdo jsou ve stavu odříkání; iyāt — může získat.

dharmaḥ — ese proceso religioso; te — a ti; gṛha-medhīyaḥ — aunque apegado a la vida familiar; varṇitaḥ — explicado (por mí); pāpa-nāśanaḥ — la destrucción de las reacciones pecaminosas; gṛhasthaḥ — la persona que lleva vida de familia; yena — por el cual; padavīm — la posición; añjasā — sin dificultad; nyāsinām — de los miembros de la orden de vida de renuncia; iyāt — puede obtener.

Překlad

Traducción

Proces zpívání svatého jména Pána je tak účinný, že jeho prostřednictvím mohou i hospodáři (gṛhasthové) velmi snadno dosáhnout výsledku, kterého nakonec dosahují ti, kdo jsou ve stavu odříkání. Mahārāji Yudhiṣṭhire, tento náboženský proces jsem ti nyní vyložil.

El proceso de cantar el santo nombre del Señor es tan poderoso que, con ese canto, incluso los casados [gṛhasthas] pueden alcanzar sin dificultad el resultado supremo que obtienen los miembros de la orden de renuncia. Mahārāja Yudhiṣṭhira, con esto te he explicado el proceso de la religión.

Význam

Significado

Tímto veršem je potvrzena důležitost hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Každý, kdo se do tohoto hnutí zapojí — ať je to kdokoliv — může dosáhnout toho nejlepšího výsledku, jakého dosahuje dokonalý sannyāsī — brahma-jñāny neboli duchovního poznání. A co je ještě důležitější: může pokročit v oddané službě. Mahārāja Yudhiṣṭhira si myslel, že jakožto gṛhastha nemá naději na osvobození, a proto se zeptal Nārady Muniho, jak může z hmotného zajetí uniknout. Nārada Muni však jasně prohlásil — a doložil to praktickým příkladem z vlastního života — že kdokoliv, v jakémkoliv postavení, může díky styku s oddanými a zpívání Hare Kṛṣṇa mantry dosáhnout té nejvyšší dokonalosti.

Este verso respalda al movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa. Todo el que participe en este movimiento, sea cual sea su posición, puede obtener el resultado supremo que alcanza el sannyāsī perfecto, es decir, brahma-jñāna, (conocimiento espiritual). Y, lo que es más importante, puede avanzar en el servicio devocional. Mahārāja Yudhiṣṭhira pensó que, al ser gṛhastha, no tenía esperanza de liberarse, de modo que preguntó a Nārada Muni cómo podía liberarse del enredo material. Pero Nārada Muni, dándole el ejemplo práctico de su propia vida, estableció que, mediante la relación con devotos y el canto del mantra Hare Kṛṣṇa, cualquier hombre, en cualquier condición en que se encuentre, puede alcanzar, sin la menor duda, la perfección más elevada.