Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.15.74

Verš

dharmas te gṛha-medhīyo
varṇitaḥ pāpa-nāśanaḥ
gṛhastho yena padavīm
añjasā nyāsinām iyāt

Synonyma

dharmaḥ — tento náboženský proces; te — tobě; gṛha-medhīyaḥ — třebaže lpí na rodinném životě; varṇitaḥ — vysvětlený (mnou); pāpa-nāśanaḥ — zničení následků hříšných činností; gṛhasthaḥ — hospodář; yena — kterým; padavīm — postavení; añjasā — velmi snadno; nyāsinām — těch, kdo jsou ve stavu odříkání; iyāt — může získat.

Překlad

Proces zpívání svatého jména Pána je tak účinný, že jeho prostřednictvím mohou i hospodáři (gṛhasthové) velmi snadno dosáhnout výsledku, kterého nakonec dosahují ti, kdo jsou ve stavu odříkání. Mahārāji Yudhiṣṭhire, tento náboženský proces jsem ti nyní vyložil.

Význam

Tímto veršem je potvrzena důležitost hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Každý, kdo se do tohoto hnutí zapojí — ať je to kdokoliv — může dosáhnout toho nejlepšího výsledku, jakého dosahuje dokonalý sannyāsī — brahma-jñāny neboli duchovního poznání. A co je ještě důležitější: může pokročit v oddané službě. Mahārāja Yudhiṣṭhira si myslel, že jakožto gṛhastha nemá naději na osvobození, a proto se zeptal Nārady Muniho, jak může z hmotného zajetí uniknout. Nārada Muni však jasně prohlásil — a doložil to praktickým příkladem z vlastního života — že kdokoliv, v jakémkoliv postavení, může díky styku s oddanými a zpívání Hare Kṛṣṇa mantry dosáhnout té nejvyšší dokonalosti.