Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.15.75

Verš

yūyaṁ nṛ-loke bata bhūri-bhāgā
lokaṁ punānā munayo ’bhiyanti
yeṣāṁ gṛhān āvasatīti sākṣād
gūḍhaṁ paraṁ brahma manuṣya-liṅgam

Synonyma

yūyam — vy všichni Pāṇḍuovci; nṛ-loke — v tomto hmotném světě; bata — opravdu; bhūri-bhāgāḥ — neobyčejně požehnaní; lokam — všechny planety vesmíru; punānāḥ — kteří dokáží očistit; munayaḥ — velcí světci; abhiyanti — přicházejí na návštěvu (jako obyčejní hosté); yeṣām — jejichž; gṛhān — dům Pāṇḍuovců; āvasati — obývá; iti — takto; sākṣāt — přímo; gūḍham — velmi důvěrný; param — transcendentální; brahma — Parabrahman, Kṛṣṇa; manuṣya-liṅgam — jako by byl obyčejnou lidskou bytostí.

Překlad

Můj milý králi Yudhiṣṭhire, vy Pāṇḍuovci jste tak požehnanými obyvateli tohoto světa, že mnoho velkých světců, kteří dokáží očistit všechny planety ve vesmíru, přichází do vašeho domu jako obyčejní návštěvníci. Navíc s vámi ve vašem domě žije v důvěrném vztahu Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa, jako by byl váš bratr.

Význam

Toto je výrok vyzdvihující vaiṣṇavu. Nejctěnější osobou v lidské společnosti je brāhmaṇa. Brāhmaṇa je ten, kdo zná neosobní Brahman. Málokdy je však někdo schopen poznat Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, jehož Arjuna v Bhagavad-gītě popisuje slovy paraṁ brahma. Brāhmaṇa může mít to neobyčejné štěstí, že dosáhl brahma-jñāny, ale Pāṇḍuovci byli tak vznešení, že Parabrahman, Nejvyšší Pán, žil v jejich domě jako obyčejný člověk. Slovo bhūri-bhāgāḥ vyjadřuje, že Pāṇḍuovci byli na vyšší úrovni než brahmacārīni a brāhmaṇové. V následujících verších Nārada Muni opakovaně oslavuje postavení Pāṇḍuovců.