Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.15.76

Verš

sa vā ayaṁ brahma mahad-vimṛgya-
kaivalya-nirvāṇa-sukhānubhūtiḥ
priyaḥ suhṛd vaḥ khalu mātuleya
ātmārhaṇīyo vidhi-kṛd guruś ca

Synonyma

saḥ — tento Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; — nebo; ayam — Kṛṣṇa; brahma — Nejvyšší Brahman; mahat-vimṛgya — jehož hledají velcí světci (oddaní Kṛṣṇy); kaivalya-nirvāṇa-sukha — osvobození a transcendentální blaženosti; anubhūtiḥ — v zájmu realizace; priyaḥ — velmi drahý; suhṛt — příznivec; vaḥ — vás všech Pāṇḍuovců; khalu — slavný jako; mātuleyaḥ — syn vašeho strýce z matčiny strany; ātmā — srdce a duše; arhaṇīyaḥ — nejuctívanější osoba; vidhi-kṛt — udělující pokyny; guruḥ — váš duchovní mistr; ca — a.

Překlad

Jak je úžasné, že Nejvyšší Osobnost Božství, Parabrahman, Kṛṣṇa, jehož hledají velcí mudrci, aby dosáhli osvobození a transcendentální blaženosti, jedná jako váš největší příznivec, přítel, bratranec, vaše srdce a duše, váš uctívaný rádce a duchovní mistr!

Význam

Kṛṣṇa se může stát rádcem a duchovním mistrem každého, kdo má vážný zájem o Jeho milost. Posílá duchovního učitele, aby oddaného vyškolil, a když je oddaný pokročilý, Pán jedná jako duchovní mistr v jeho srdci.

teṣāṁ satata-yuktānāṁ
bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ
yena mām upayānti te

“Těm, kteří Mi neustále s láskou slouží, dávám poznání, které jim umožní ke Mně dospět.” (Bg. 10.10) Kṛṣṇa se nestává přímo duchovním mistrem, dokud oddaný není plně vyškolen Jeho zastupujícím duchovním učitelem. Proto — jak jsme již probírali — duchovního učitele, který zastupuje Pána, nelze považovat za obyčejnou lidskou bytost. Zastupující duchovní učitel svému žákovi nikdy nepředává žádné falešné, ale vždy jen dokonalé poznání. Proto je zástupcem Kṛṣṇy. Kṛṣṇa pomáhá jako guru neboli duchovní mistr zevnitř a zvenčí. Zvenčí pomáhá oddanému prostřednictvím svého zástupce a zevnitř s čistým oddaným osobně hovoří a dává mu pokyny, díky nimž se může vrátit domů, zpátky k Bohu.