Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.15.73

Verš

tāvad dāsyām ahaṁ jajñe
tatrāpi brahma-vādinām
śuśrūṣayānuṣaṅgeṇa
prāpto ’haṁ brahma-putratām

Synonyma

tāvat — kvůli prokletí; dāsyām — v lůně služebné; aham — já; jajñe — narodil jsem se; tatrāpi — ačkoliv (jsem byl śūdra); brahma-vādinām — osobám dobře obeznámeným s védským poznáním; śuśrūṣayā — sloužením; anuṣaṅgeṇa — zároveň; prāptaḥ — získal jsem; aham — já; brahma-putratām — zrození jako syn Pána Brahmy (v tomto životě).

Překlad

Ačkoliv jsem se narodil jako śūdra z lůna služebné, sloužil jsem vaiṣṇavům, kteří byli dobře obeznámení s védským poznáním. Díky tomu jsem dostal příležitost narodit se v tomto životě jako syn Pána Brahmy.

Význam

V Bhagavad-gītě (9.32) Nejvyšší Osobnost Božství říká:

māṁ hi pārtha vyapāśritya
ye 'pi syuḥ pāpa-yonayaḥ
striyo vaiśyās tathā śūdrās
te 'pi yānti parāṁ gatim

“Ó synu Pṛthy! Ti, kdo se ke Mně uchýlí, byť jsou i nižšího původu, ženy, vaiśyové (obchodníci) a śūdrové (dělníci), mohou dosáhnout nejvyššího cíle.” Nezáleží na tom, zda se člověk narodil jako śūdra, žena nebo vaiśya; stýká-li se opakovaně či stále s oddanými (sādhu-saṅgena), může dosáhnout nejvyšší dokonalosti. Nārada Muni to vysvětluje s odkazem na svůj vlastní život. Sankírtanové hnutí je velice důležité, neboť bez ohledu na to, zda je člověk śūdra, vaiśya, mleccha, yavana nebo cokoliv jiného, stýká-li se s čistým oddaným, následuje-li jeho pokyny a slouží mu, dovede svůj život k úspěchu. To je bhakti. Bhakti spočívá v pozitivní službě Kṛṣṇovi a Jeho oddaným (ānukūlyena kṛṣṇānuśīlanam). Nemá-li člověk jinou touhu než sloužit Kṛṣṇovi a Jeho oddanému (anyābhilāṣitā-śūnyam), jeho život je úspěšný. Nārada Muni to dokládá praktickým příkladem ze svého života.