Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.10.49

Verš

sa vā ayaṁ brahma mahad-vimṛgya-
kaivalya-nirvāṇa-sukhānubhūtiḥ
priyaḥ suhṛd vaḥ khalu mātuleya
ātmārhaṇīyo vidhi-kṛd guruś ca

Synonyma

saḥ — ten (Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství); — také; ayam — tento; brahma — neosobní Brahman (který je Kṛṣṇovou emanací); mahat — velkými osobnostmi; vimṛgya — vyhledávaná; kaivalya — jednota; nirvāṇa-sukha — transcendentální štěstí; anubhūtiḥ — zdroj praktického poznání; priyaḥ — nesmírně drahý; suhṛt — příznivec; vaḥ — váš; khalu — skutečně; mātuleyaḥ — syn strýce z matčiny strany; ātmā — přesně jako tělo a duše pohromadě; arhaṇīyaḥ — hodný uctívání (jelikož je Nejvyšší Osobností Božství); vidhi-kṛt — (přesto vám slouží jako) sluha; guruḥ — váš svrchovaný rádce; ca — jakož i.

Překlad

Neosobní Brahman je samotný Kṛṣṇa, jelikož Kṛṣṇa je jeho zdrojem. Kṛṣṇa je původem transcendentální blaženosti, kterou vyhledávají velcí světci, ale přesto je tato Nejvyšší Osoba vaším nadevše drahým přítelem a neustálým příznivcem, a je s vámi důvěrně spřízněn jako syn vašeho strýce z matčiny strany. Je jako vaše tělo a duše. Je hoden uctívání, ale přesto jedná jako váš služebník a někdy jako váš duchovní učitel.

Význam

Na Absolutní Pravdu existují vždy různé názory. Jedna skupina transcendentalistů dochází k závěru, že Absolutní Pravda je neosobní, a druhá tvrdí, že Absolutní Pravda je osoba. Bhagavad-gītā Absolutní Pravdu představuje jako Svrchovanou Osobu. Je to právě tato Svrchovaná Osoba, Pán Kṛṣṇa, kdo v Bhagavad-gītě prohlašuje: brahmaṇo hi pratiṣṭhāham, mattaḥ parataraṁ nānyat — “Neosobní Brahman je Mým částečným projevem a neexistuje vyšší pravda, než jsem Já.” Tentýž Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, jednal jako nejbližší přítel a příbuzný Pāṇḍuovců a někdy dokonce jako jejich služebník, když doručil jejich dopis Dhṛtarāṣṭrovi a Duryodhanovi. Jelikož byl jejich dobrodincem, jednal také jako guru, když se stal duchovním učitelem Arjuny. Arjuna přijal Kṛṣṇu za svého duchovního učitele (śiṣyas te 'haṁ śādhi māṁ tvāṁ prapannam) a Kṛṣṇa ho občas káral. Například mu řekl: aśocyān anvaśocas tvaṁ prajñā-vādāṁś ca bhāṣase — “Zatímco říkáš učená slova, truchlíš nad něčím, co není hodno zármutku.” Řekl také: kutas tvā kaśmalam idaṁ viṣame samupasthitam — “Odkud se u tebe vzaly tyto nečistoty, Můj milý Arjuno?” Tak důvěrný byl vztah Pāṇḍuovců s Kṛṣṇou. Také čistý oddaný Pána je vždy, za všech okolností s Kṛṣṇou; Kṛṣṇa je jeho život. To je výrok autority, Śrī Nārady Muniho.