Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.10.50

Verš

na yasya sākṣād bhava-padmajādibhī
rūpaṁ dhiyā vastutayopavarṇitam
maunena bhaktyopaśamena pūjitaḥ
prasīdatām eṣa sa sātvatāṁ patiḥ

Synonyma

na — ne; yasya — koho; sākṣāt — přímo; bhava — Pán Śiva; padma-ja — Pán Brahmā (narozený z lotosu); ādibhiḥ — jimi a také dalšími; rūpam — podoba; dhiyā — dokonce ani meditací; vastutayā — v podstatě; upavarṇitam — popsaná a vnímaná; maunena — prostřednictvím samādhi, hluboké meditace; bhaktyā — oddanou službou; upaśamena — odříkáním; pūjitaḥ — uctívaný; prasīdatām — kéž je potěšen; eṣaḥ — tento; saḥ — On; sātvatām — vznešených oddaných; patiḥ — pán.

Překlad

Vznešené osoby, jako je Pán Śiva a Pán Brahmā, nedokázaly pravdu o Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇovi, náležitě vyložit. Velcí světci, dodržující sliby mlčení, meditace, oddané služby a odříkání, Ho vždy uctívají jako ochránce všech oddaných. Kéž je Pán s námi spokojen!

Význam

Různí lidé hledají Absolutní Pravdu různými způsoby, ale přesto zůstává nepochopitelná. Nicméně oddaní, jako jsou Pāṇḍuovci, gopī, pasáčci krav, matka Yaśodā, Nanda Mahārāja a všichni obyvatelé Vṛndāvanu, nemusí praktikovat obvyklé metody meditace, aby dosáhli Nejvyššího Pána, neboť On s nimi zůstává za všech okolností. Světec, jako je Nārada, který zná rozdíl mezi transcendentalisty a čistými oddanými, se proto vždy modlí, aby s ním byl Pán spokojen.