Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.4.25

Verš

deho ’savo ’kṣā manavo bhūta-mātrām
ātmānam anyaṁ ca viduḥ paraṁ yat
sarvaṁ pumān veda guṇāṁś ca taj-jño
na veda sarva-jñam anantam īḍe

Synonyma

dehaḥ — toto tělo; asavaḥ — životní vzduchy; akṣāḥ — různé smysly; manavaḥ — mysl, chápání, intelekt a ego; bhūta-mātrām — pět hrubohmotných prvků a smyslových předmětů (podobu, chuť, zvuk a tak dále); ātmānam — samy sebe; anyam — kterýkoliv jiný; ca — a; viduḥ — znají; param — nad; yat — to, co; sarvam — vše; pumān — živá bytost; veda — zná; guṇān — kvality hmotné přírody; ca — a; tat-jñaḥ — když tyto věci zná; na — ne; veda — zná; sarva-jñam — vševědoucímu; anantam — neomezenému; īḍe — s úctou se klaním.

Překlad

Tělo, životní vzduchy, vnější a vnitřní smysly, pět hrubohmotných prvků a jemné smyslové předměty (podoba, chuť, vůně, zvuk a dotek) jakožto hmota nemohou znát svou povahu, povahu jiných smyslů či povahu svých vládců. Živá bytost je však duchovní, a proto je v její moci znát své tělo, životní vzduchy, smysly, prvky a smyslové předměty, jakož i tři kvality, které tvoří jejich základ. Nicméně ani když si jich je živá bytost plně vědoma, nemůže vidět Nejvyšší Bytost, která je vševědoucí a neomezená. S úctou se tedy klaním Nejvyššímu.

Význam

Materialističtí vědci mohou analyticky prostudovat hmotné prvky, tělo, smysly, smyslové předměty a dokonce i vzduch, který ovládá životní sílu, ale přesto nedokáží pochopit, že nad tím vším je skutečná duše. Jinými slovy — živá bytost může jakožto duše pochopit všechny hmotné předměty, nebo — je-li seberealizovaná — je schopna pochopit Paramātmu, o Níž meditují yogīni. Nicméně ani pokročilá živá bytost nemůže pochopit Nejvyšší Bytost, Osobnost Božství, neboť Pán je ananta, neomezený majitel všech šesti vznešených vlastností.