Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.18.59

Verš

nādhyagacchad vrata-cchidraṁ
tat-paro ’tha mahī-pate
cintāṁ tīvrāṁ gataḥ śakraḥ
kena me syāc chivaṁ tv iha

Synonyma

na — ne; adhyagacchat — mohl nalézt; vrata-chidram — chybu v dodržování slibu; tat-paraḥ — což bylo jeho cílem; atha — následkem čehož; mahī-pate — ó vládce světa; cintām — úzkost; tīvrām — intenzivní; gataḥ — dostal; śakraḥ — Indra; kena — jak; me — moje; syāt — může být; śivam — dobro; tu — potom; iha — zde.

Překlad

Ó vládce celého světa, když Indra nemohl najít žádnou chybu, myslel si: “Jak se mohu dočkat nějakého štěstí?” Svírala ho veliká úzkost.