Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.18.58

Verš

evaṁ tasyā vrata-sthāyā
vrata-cchidraṁ harir nṛpa
prepsuḥ paryacaraj jihmo
mṛga-heva mṛgākṛtiḥ

Synonyma

evam — takto; tasyāḥ — jí; vrata-sthāyāḥ — jež věrně plnila svůj slib; vrata-chidram — chybu v plnění slibu; hariḥ — Indra; nṛpa — ó králi; prepsuḥ — toužící najít; paryacarat — sloužil; jihmaḥ — podvodný; mṛga- — lovec; iva — jako; mṛga-ākṛtiḥ — v podobě jelena.

Překlad

Ó králi Parīkṣite, stejně jako lovec s nekalými úmysly slouží jelenovi tak, že si obleče jelení kůži, ve které vypadá také jako jelen, Indra se rovněž choval navenek přátelsky a věrně Diti sloužil, i když byl v srdci nepřítelem jejích synů. Jeho záměrem bylo oklamat ji, jakmile v jejím plnění obřadních slibů najde nějakou chybu. Chtěl však zůstat neodhalen, a proto jí sloužil velmi pozorně.