Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.15.28

Verš

yat-pāda-mūlam upasṛtya narendra pūrve
śarvādayo bhramam imaṁ dvitayaṁ visṛjya
sadyas tadīyam atulānadhikaṁ mahitvaṁ
prāpur bhavān api paraṁ na cirād upaiti

Synonyma

yat-pāda-mūlam — Jehož (Pána Saṅkarṣaṇa) lotosové nohy; upasṛtya — když získali útočiště u; nara-indra — ó králi; pūrve — kdysi; śarva-ādayaḥ — velcí polobozi, jako je Pán Mahādeva; bhramam — iluze; imam — této; dvitayam — sestávající z duality; visṛjya — vzdali se; sadyaḥ — okamžitě; tadīyam — Jeho; atula — bezpříkladné; anadhikam — nepřekonatelné; mahitvam — slávy; prāpuḥ — dosáhli; bhavān — ty; api — také; param — nejvyšší sídlo; na — ne; cirāt — za dlouho; upaiti — dosáhneš.

Překlad

Můj milý králi, Pán Śiva a další polobozi přijali v dávných dobách útočiště u lotosových nohou Saṅkarṣaṇa, čímž se ihned osvobodili od iluze duality a dosáhli bezpříkladné a nepřekonatelné slávy v duchovním životě. I ty brzy získáš stejné postavení.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k patnácté kapitole šestého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Světci Nārada a Aṅgirā poučují krále Citraketua”.