Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.15.27

Verš

śrī-nārada uvāca
etāṁ mantropaniṣadaṁ
pratīccha prayato mama
yāṁ dhārayan sapta-rātrād
draṣṭā saṅkarṣaṇaṁ vibhum

Synonyma

śrī-nāradaḥ uvāca — Śrī Nārada Muni řekl; etām — tuto; mantra-upaniṣadam — Upaniṣadu v podobě mantry, pomocí níž může člověk dosáhnout nejvyššího cíle života; pratīccha — přijmi; prayataḥ — velmi pozorně (po ukončení pohřebního obřadu pro svého syna); mama — ode mne; yām — kterou; dhārayan — když přijmeš; sapta-rātrāt — po sedmi nocích; draṣṭā — uvidíš; saṅkarṣaṇam — Nejvyšší Osobnost Božství, Saṅkarṣaṇa; vibhum — Pána.

Překlad

Velký mudrc Nārada pokračoval: Můj milý králi, pozorně ode mne přijmi mantru, která je nanejvýš příznivá. Za sedm nocí poté budeš moci spatřit Pána tváří v tvář.