Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.14.59

Verš

śrī-śuka uvāca
vilapantyā mṛtaṁ putram
iti citra-vilāpanaiḥ
citraketur bhṛśaṁ tapto
mukta-kaṇṭho ruroda ha

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; vilapantyā — se ženou, která naříkala; mṛtam — mrtvého; putram — pro syna; iti — takto; citra-vilāpanaiḥ — různými nářky; citraketuḥ — král Citraketu; bhṛśam — velice; taptaḥ — zarmoucený; mukta-kaṇṭhaḥ — hlasitě; ruroda — plakal; ha — vskutku.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Hluboce zarmoucený král Citraketu začal vedle své manželky, která naříkala pro svého mrtvého syna, hlasitě plakat s otevřenými ústy.