Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.14.58

Verš

nāhaṁ tanūja dadṛśe hata-maṅgalā te
mugdha-smitaṁ mudita-vīkṣaṇam ānanābjam
kiṁ vā gato ’sy apunar-anvayam anya-lokaṁ
nīto ’ghṛṇena na śṛṇomi kalā giras te

Synonyma

na — ne; aham — já; tanū-ja — můj milý synu (zrozený z mého těla); dadṛśe — viděla; hata-maṅgalā — jelikož jsem ta největší nešťastnice; te — tvůj; mugdha-smitam — s okouzlujícím úsměvem; mudita-vīkṣaṇam — se zavřenýma očima; ānana-abjam — lotosový obličej; kiṁ — zda; gataḥ — vzdálený; asi — jsi; a-punaḥ-anvayam — odkud se nikdo nevrací; anya-lokam — na jinou planetu, planetu Yamarāje; nītaḥ — odvedený; aghṛṇena — krutým Yamarājem; na — ne; śṛṇomi — slyším; kalāḥ — velmi příjemné; giraḥ — projevy; te — tvoje.

Překlad

Můj milý synu, všechno štěstí mě opustilo, protože již nevidím tvůj nepatrný úsměv. Zavřel jsi oči navěky. Z toho usuzuji, že jsi byl odveden z této planety na jinou, ze které se nikdy nevrátíš. Můj milý synu, již neslyším tvůj příjemný hlas.