Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.14.16

Verš

maharṣis tam upāsīnaṁ
praśrayāvanataṁ kṣitau
pratipūjya mahārāja
samābhāṣyedam abravīt

Synonyma

mahā-ṛṣiḥ — velký mudrc; tam — jemu (králi); upāsīnam — sedícímu poblíž; praśraya-avanatam — pokorně se klanícímu; kṣitau — na zemi; pratipūjya — vyslovující uznání; mahārāja — ó králi Parīkṣite; samābhāṣya — oslovující; idam — toto; abravīt — řekl.

Překlad

Ó králi Parīkṣite, když Citraketu seděl pokorně skloněný u mudrcových lotosových nohou, velký mudrc mu vyslovil uznání za jeho pokoru a pohostinnost. Oslovil ho následovně.