Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.26.33

Verš

ye tv iha vai bhūtāny udvejayanti narā ulbaṇa-svabhāvā yathā dandaśūkās te ’pi pretya narake dandaśūkākhye nipatanti yatra nṛpa dandaśūkāḥ pañca-mukhāḥ sapta-mukhā upasṛtya grasanti yathā bileśayān.

Synonyma

ye — ti, kdo; tu — ale; iha — v tomto životě; vai — vskutku; bhūtāni — živým bytostem; udvejayanti — působí zbytečnou bolest; narāḥ — lidé; ulbaṇa-svabhāvāḥ — od přírody plní hněvu; yathā — přesně jako; dandaśūkāḥ — hadi; te — oni; api — také; pretya — po smrti; narake — do pekla; dandaśūka-ākhye — jménem Dandaśūka; nipatanti — poklesnou; yatra — kde; nṛpa — ó králi; dandaśūkāḥ — hadi; pañca-mukhāḥ — s pěti kápěmi; sapta-mukhāḥ — se sedmi kápěmi; upasṛtya — sápou se na; grasanti — polykají; yathā — přesně jako; bileśayān — myši.

Překlad

Ti, kdo se v tomto životě chovají jako zákeřní hadi, neustále jsou plní hněvu a působí ostatním živým bytostem bolest, poklesnou po smrti do pekla známého jako Dandaśūka. Můj milý králi, v tomto pekle jsou hadi s pěti nebo sedmi kápěmi, kteří takové hříšníky polykají stejně, jako obyčejní hadi polykají myši.