Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.26.34

Verš

ye tv iha vā andhāvaṭa-kusūla-guhādiṣu bhūtāni nirundhanti tathāmutra teṣv evopaveśya sagareṇa vahninā dhūmena nirundhanti.

Synonyma

ye — ti, kdo; tu — ale; iha — v tomto životě; — nebo; andha-avaṭa — zapomenutá studna; kusūla — sýpky; guha-ādiṣu — a v jeskyních; bhūtāni — živé bytosti; nirundhanti — vězní; tathā — podobně; amutra — v příštím životě; teṣu — na stejná místa; eva — jistě; upaveśya — nutí vstoupit; sagareṇa — s jedovatými výpary; vahninā — s ohněm; dhūmena — s kouřem; nirundhanti — vězní.

Překlad

Ti, kdo v tomto životě vězní jiné živé bytosti v temných studnách, sýpkách nebo jeskyních, se po smrti dostanou do pekla zvaného Avaṭa-nirodhana. Tam jsou uvrženi do temných studní, kde je dusí jedovaté výpary a kouř, které jim působí kruté utrpení.