Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.26.28

Verš

yas tv iha vā anṛtaṁ vadati sākṣye dravya-vinimaye dāne vā kathañcit sa vai pretya narake ’vīcimaty adhaḥ-śirā niravakāśe yojana-śatocchrāyād giri-mūrdhnaḥ sampātyate yatra jalam iva sthalam aśma-pṛṣṭham avabhāsate tad avīcimat tilaśo viśīryamāṇa-śarīro na mriyamāṇaḥ punar āropito nipatati.

Synonyma

yaḥ — kdokoliv; tu — ale; iha — v tomto životě; — nebo; anṛtam — lež; vadati — vysloví; sākṣye — když dává svědectví; dravya-vinimaye — výměnou za zboží; dāne — při rozdávání milodarů; — nebo; kathañcit — nějak; saḥ — ta osoba; vai — vskutku; pretya — po smrti; narake — do pekla; avīcimati — jménem Avīcimat (bez vody); adhaḥ-śirāḥ — s hlavou dolů; niravakāśe — bez opory; yojana-śata — 1280 kilometrů; ucchrāyāt — vysoké; giri — hory; mūrdhnaḥ — z vrcholu; sampātyate — je svržena; yatra — kde; jalam iva — jako voda; sthalam — země; aśma-pṛṣṭham — s povrchem z kamenů; avabhāsate — vypadá; tat — ta; avīcimat — bez vody či vln; tilaśaḥ — na kousky malé jako semena; viśīryamāṇa — roztříštěné; śarīraḥ — tělo; na mriyamāṇaḥ — neumírá; punaḥ — znovu; āropitaḥ — vytažena na vrchol; nipatati — padá.

Překlad

Člověka, který v tomto životě falešně svědčí nebo lže při uzavírání obchodu či rozdávání milodarů, po smrti Yamarājovi pomocníci krutě potrestají. Odvlečou takového hříšníka na vrchol hory vysoké 1280 kilometrů a po hlavě ho svrhnou do pekla zvaného Avīcimat. V tomto pekle neexistuje žádný úkryt a tvoří je tvrdé kameny podobné vodním vlnám. Není tam však voda, a proto se to místo nazývá Avīcimat (bez vody). Přestože je hříšník opakovaně shazován z hory a jeho tělo se vždy roztříští na malé kousky, nikdy neumírá, ale neustále si odpykává trest.