Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.16.16

Verš

mandarotsaṅga ekādaśa-śata-yojanottuṅga-devacūta-śiraso giri-śikhara-sthūlāni phalāny amṛta-kalpāni patanti.

Synonyma

mandara-utsaṅge — na dolních svazích hory Mandary; ekādaśa-śata-yojana-uttuṅga — 1 100 yojanů vysoký; devacūta-śirasaḥ — z vrcholku mangovníku jménem Devacūta; giri-śikhara-sthūlāni — které jsou velké jako vrcholky hor; phalāni — plody; amṛta-kalpāni — sladké jako nektar; patanti — padají.

Překlad

Na dolních svazích hory Mandary stojí mangovník jménem Devacūta, který je 1 100 yojanů vysoký. Manga velká jako vrcholky hor a sladká jako nektar padají z jeho vrcholu pro požitek nebeských obyvatel.

Význam

O tomto stromu se zmiňují také velcí mudrci ve Vāyu Purāṇě:

aratnīnāṁ śatāny aṣṭāv
eka-ṣaṣṭy-adhikāni ca
phala-pramāṇam ākhyātam
ṛṣibhis tattva-darśibhiḥ