Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.13.21

Verš

rājovāca
aho nṛ-janmākhila-janma-śobhanaṁ
kiṁ janmabhis tv aparair apy amuṣmin
na yad dhṛṣīkeśa-yaśaḥ-kṛtātmanāṁ
mahātmanāṁ vaḥ pracuraḥ samāgamaḥ

Synonyma

rājā uvāca — král Rahūgaṇa řekl; aho — běda; nṛ-janma — ty, který ses narodil jako lidská bytost; akhila-janma-śobhanam — nejlepší ze všech životních druhů; kim — jaká potřeba; janmabhiḥ — se zrozeními ve vyšších druzích, jako jsou polobozi na nebeských planetách; tu — ale; aparaiḥ — nikoliv vyšší; api — vskutku; amuṣmin — v příštím životě; na — ne; yat — co; hṛṣīkeśa-yaśaḥ — slávou Nejvyšší Osobnosti Božství, Hṛṣīkeśi, Pána všech smyslů; kṛta-ātmanām — těch, jejichž srdce jsou očištěna; mahā-ātmanām — kteří jsou skutečně velkými dušemi; vaḥ — nás; pracuraḥ — hojná; samāgamaḥ — společnost.

Překlad

Král Rahūgaṇa řekl: Toto zrození jako lidská bytost je nejlepší ze všech. Ani zrození mezi polobohy na nebeských planetách není tak slavné jako narodit se v lidské životní podobě na této Zemi. K čemu je dobré vznešené postavení poloboha? Na nebeských planetách chybí kvůli přemíře hmotného pohodlí možnost stýkat se s oddanými.

Význam

Lidský život skýtá velkou příležitost k seberealizaci. Je možné se také narodit na nějaké vyšší planetární soustavě mezi polobohy, ale kvůli přemíře hmotného pohodlí tam nelze získat osvobození z hmotného otroctví. I na této Zemi vidíme, že velmi bohatí lidé obvykle nejeví o vědomí Kṛṣṇy zájem. Ten, kdo je inteligentní a skutečně se chce ze zajetí hmoty vysvobodit, se musí stýkat s čistými oddanými. Díky takové společnosti se může postupně odpoutat od hmotné přitažlivosti peněz a žen. Peníze a ženy jsou základní principy hmotné připoutanosti. Těm, kdo mají skutečně vážný zájem vrátit se k Bohu, proto Śrī Caitanya Mahāprabhu radil, že k tomu, aby byli způsobilí vstoupit do království Boha, se musí vzdát peněz a žen. Peníze a ženy lze plně využít ve službě Pánu a ten, kdo je dokáže takto využít, může být vysvobozen z hmotného otroctví. Satāṁ prasaṅgān mama vīrya-saṁvido bhavanti hṛt-karṇa-rasāyanāḥ kathāḥ (Bhāg. 3.25.25). Jedině ve společnosti oddaných lze vychutnávat oslavování Nejvyšší Osobnosti Božství. Stačí okamžik styku s čistým oddaným, a člověk může být na své cestě zpátky k Bohu úspěšný.