Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.10.4

Verš

na vayaṁ nara-deva pramattā bhavan-niyamānupathāḥ sādhv eva vahāmaḥ. ayam adhunaiva niyukto ’pi na drutaṁ vrajati nānena saha voḍhum u ha vayaṁ pārayāma iti.

Synonyma

na — ne; vayam — my; nara-deva — ó bože mezi lidmi (král je považován za představitele deva, Nejvyšší Osobnosti Božství); pramattāḥ — nedbalí svých povinností; bhavat-niyama-anupathāḥ — kteří jsme vždy poslušní tvého rozkazu; sādhu — řádně; eva — jistě; vahāmaḥ — neseme; ayam — tento muž; adhunā — nedávno; eva — vskutku; niyuktaḥ — najatý, aby pracoval s námi; api — ačkoliv; na — ne; drutam — příliš rychle; vrajati — pracuje; na — ne; anena — ním; saha — s; voḍhum — nést; u ha — ó; vayam — my; pārayāmaḥ — můžeme; iti — takto.

Překlad

Ó pane, prosím věz, že vykonávání svých povinností ani v nejmenším nezanedbáváme. Svědomitě neseme nosítka podle tvého přání, ale tento muž, kterého jsme nedávno přivedli, aby s námi pracoval, neumí chodit rychle. Nemůžeme s ním proto nosítka nést.

Význam

Ostatní nosiči byli śūdrové, zatímco Jaḍa Bharata byl nejen brāhmaṇa, člen vyšší třídy, ale také velký oddaný. Śūdrové nemají s ostatními živými bytostmi soucit, ale vaiṣṇava nemůže jednat jako śūdra. Jakmile jsou dáni dohromady śūdra a bráhmanský vaiṣṇava, nastane v plnění povinností nerovnováha. Śūdrové kráčeli s nosítky, aniž by mravencům na zemi věnovali sebemenší pozornost, ale Jaḍa Bharata nemohl jednat jako śūdra, a proto vznikly potíže.