Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.10.5

Verš

sāṁsargiko doṣa eva nūnam ekasyāpi sarveṣāṁ sāṁsargikāṇāṁ bhavitum arhatīti niścitya niśamya kṛpaṇa-vaco rājā rahūgaṇa upāsita-vṛddho ’pi nisargeṇa balāt kṛta īṣad-utthita-manyur avispaṣṭa-brahma-tejasaṁ jāta-vedasam iva rajasāvṛta-matir āha.

Synonyma

sāṁsargikaḥ — která je výsledkem důvěrné společnosti; doṣaḥ — chyba; eva — vskutku; nūnam — jistě; ekasya — jednoho; api — ačkoliv; sarveṣām — všech ostatních; sāṁsargikāṇām — těch, kdo jsou s ním ve styku; bhavitum — stát se; arhati — může; iti — takto; niścitya — když zjistil; niśamya — nasloucháním; kṛpaṇa-vacaḥ — slova nebohých služebníků, kteří se velice báli trestu; rājā — král; rahūgaṇaḥ — Rahūgaṇa; upāsita-vṛddhaḥ — jenž sloužil a naslouchal mnoha starším mudrcům; api — přestože; nisargeṇa — kvůli své osobní povaze kṣatriyi; balāt — silou; kṛtaḥ — vyvolaný; īṣat — mírně; utthita — probuzený; manyuḥ — jehož hněv; avispaṣṭa — nebylo zřetelně vidět; brahma-tejasam — jeho (Jaḍa Bharatova) duchovní záře; jāta-vedasam — oheň zakrytý popelem při védských obřadech; iva — jako; rajasā āvṛta — zahalená kvalitou vášně; matiḥ — jehož mysl; āha — řekl.

Překlad

Král Rahūgaṇa rozuměl slovům nosičů, kteří se báli, že budou potrestáni. Bylo mu také jasné, že se nosítka kymácela vinou jen jednoho z nich. S tímto vědomím a po vyslechnutí jejich stížnosti se mírně rozhněval, a to i přesto, že měl hluboké znalosti politické vědy a velké zkušenosti. Hněv se v něm probudil kvůli jeho vrozené povaze krále. Mysl krále Rahūgaṇy zahalovala kvalita vášně, a proto promluvil k Jaḍa Bharatovi, jehož záři Brahmanu nebylo zřetelně vidět, jelikož byla zakrytá jako oheň popelem.

Význam

Tento verš vysvětluje rozdíl mezi rajo-guṇou a sattva-guṇou. Přestože byl král spravedlivý a pokročilý v politické vědě a řízení vlády, ovládala ho kvalita vášně, a proto se kvůli nepatrnému popudu rozhněval. Jaḍa Bharata sice kvůli své hře na hluchého a němého zakoušel různé urážky, ale díky své duchovní pokročilosti zachovával mlčení. Jeho brahma-tejaḥ, záři Brahmanu, však u něho nebylo zřetelně vidět.