Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.19.34

Verš

māsmin mahārāja kṛthāḥ sma cintāṁ
niśāmayāsmad-vaca ādṛtātmā
yad dhyāyato daiva-hataṁ nu kartuṁ
mano ’tiruṣṭaṁ viśate tamo ’ndham

Synonyma

— ne; asmin — v tomto; mahā-rāja — ó králi; kṛthāḥ — čiň; sma — jak bylo vykonáno v minulosti; cintām — vzrušení mysli; niśāmaya — prosím zvaž; asmat — moje; vacaḥ — slova; ādṛta-ātmā — velice uctivý; yat — protože; dhyāyataḥ — toho, kdo rozjímá; daiva-hatam — o tom, co je zmařeno prozřetelností; nu — jistě; kartum — konat; manaḥ — mysl; ati-ruṣṭam — velice rozhněvaná; viśate — vstupuje; tamaḥ — temnota; andham — hustá.

Překlad

Můj drahý králi, nevzrušuj se a nedělej si starosti s tím, že ti prozřetelnost zabránila v náležitém vykonání obětí. Vyslechni prosím má slova s velkou vážností. Vždy bychom měli mít na paměti, že když se něco stane řízením prozřetelnosti, nemáme toho příliš litovat. Čím více se tyto zvraty snažíme napravit, tím hlouběji vstupujeme do nejtemnější oblasti materialistického myšlení.

Význam

Někdy se i světec nebo velice zbožná osoba musí v životě setkat s různými zvraty. Takové události je třeba chápat jako řízení prozřetelnosti. I když může mít člověk dostatek důvodů, proč být nešťastný, měl by se vyhnout snaze tyto zvraty napravovat, neboť čím více se o to pokoušíme, tím hlouběji vstupujeme do nejtemnějších oblastí hmotné úzkosti. Pán Kṛṣṇa nám v této souvislosti také radí, abychom se nevzrušovali, ale raději se naučili vše tolerovat.