Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.23.11

Verš

tatreti-kṛtyam upaśikṣa yathopadeśaṁ
yenaiṣa me karśito ’tiriraṁsayātmā
siddhyeta te kṛta-manobhava-dharṣitāyā
dīnas tad īśa bhavanaṁ sadṛśaṁ vicakṣva

Synonyma

tatra — pro to; iti-kṛtyam — co je nezbytné udělat; upaśikṣa — vykonej; yathā — podle; upadeśam — pokyn v písmu; yena — čím; eṣaḥ — toto; me — mé; karśitaḥ — vyzáblé; atiriraṁ-sayā — intenzivní neuspokojenou vášní; ātmā — tělo; siddhyeta — aby bylo přijatelné; te — pro tebe; kṛta — vzrušená; manaḥ-bhava — touhou; dharṣitāyāḥ — jsem posedlá; dīnaḥ — ubohá; tat — proto; īśa — ó můj milý pane; bhavanam — dům; sadṛśam — vhodný; vicakṣva — prosím uvažuj o.

Překlad

Devahūti pokračovala: Můj milý pane, jsem vzrušená touhou po tobě. Zařiď tedy prosím, co je třeba podle písem učinit, aby pro tebe bylo přijatelné mé hubené tělo, vyzáblé neuspokojenou vášní. Také prosím, můj pane, uvažuj o domě, který by byl pro tento účel vhodný.

Význam

Védská literatura je nejen plná duchovních pokynů, ale také poučuje, jak správně jednat v hmotném životě s konečným cílem dosáhnout duchovní dokonalosti. Devahūti se tedy ptala svého manžela, jak se připravit na sex podle védských pokynů. Pohlavní styk je určen pouze pro plození dobrých dětí. Podmínky pro početí dobrých dětí jsou uvedeny v kāma-śāstře, což je písmo, které předepisuje vhodná opatření pro skutečně vznešený pohlavní život. V písmech je uvedeno vše potřebné—jak má vypadat dům a jeho výzdoba, jaké šaty má mít manželka, jak má být zušlechtěná mastmi, voňavkami a dalšími přitažlivými doplňky atd. Pokud manželka splní všechny tyto předpoklady, manžela bude přitahovat její krása, a vznikne tak příznivá mentální situace. Mentální situace v době pohlavního spojení se pak může přenést do lůna manželky a z tohoto otěhotnění mohou vzejít dobré děti. Je zde zvláštní zmínka o tělesném stavu Devahūti. Byla velice hubená, a proto se bála, že její tělo nebude Kardamu přitahovat. Chtěla obdržet pokyny, jak má zlepšit stav svého těla, aby pro něho byla přitažlivá. Z pohlavního styku, ve kterém manželka přitahuje manžela, se jistě narodí mužský potomek, ale z pohlavního styku, kdy je manželka přitahována manželem, se může narodit děvče. To je řečeno v Āyur-vedě. Když je větší vášeň ženy, je pravděpodobné, že se narodí dívka. Když je větší mužova vášeň, bude to pravděpodobně syn. Devahūti chtěla učinit opatření podle kāma-śāstry, aby vzrostla vášeň jejího manžela. Chtěla, aby ji v tomto smyslu poučil, a také ho žádala, aby zajistil příhodný dům. Poustevna, ve které Kardama Muni žil, byla velice jednoduchá a zcela v kvalitě dobra; proto byla malá možnost, že by se tam v jeho srdci probudila vášeň.