Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.22.22

Verš

so ’nu jñātvā vyavasitaṁ
mahiṣyā duhituḥ sphuṭam
tasmai guṇa-gaṇāḍhyāya
dadau tulyāṁ praharṣitaḥ

Synonyma

saḥ — on (král Manu); anu — poté; jñātvā — když znal; vyavasitam — pevné rozhodnutí; mahiṣyāḥ — královny; duhituḥ — své dcery; sphuṭam — jasně; tasmai — jemu; guṇa-gaṇa-āḍhyāya — který oplýval mnoha ctnostmi; dadau — dal; tulyām — která se vyrovnala (dobrými vlastnostmi); praharṣitaḥ — s velikou radostí.

Překlad

Když král s jistotou znal rozhodnutí královny a také Devahūti, s největší radostí dal svoji dceru mudrci, který měl stejné množství dobrých vlastností jako ona.