Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.1.5

Verš

sūta uvāca
sa evam ṛṣi-varyo ’yaṁ
pṛṣṭo rājñā parīkṣitā
pratyāha taṁ subahu-vit
prītātmā śrūyatām iti

Synonyma

sūtaḥ uvāca — Śrī Sūta Gosvāmī řekl; saḥ — on; evam — takto; ṛṣi-varyaḥ — velký ṛṣi; ayam — Śukadeva Gosvāmī; pṛṣṭaḥ — jsa dotázán; rājñā — králem; parīkṣitā — Mahārājem Parīkṣitem; prati — jemu; āha — odpověděl; tam — králi; su-bahu-vit — velice zkušený; prīta-ātmā — plně spokojen; śrūyatām — prosím, naslouchej; iti — takto.

Překlad

Śrī Sūta Gosvāmī řekl: Velký mudrc Śukadeva Gosvāmī byl velice zkušený a byl s králem plně spokojen. Na jeho otázku mu proto odpověděl: “Prosím, naslouchej pozorně.”