Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.1.6

Verš

śrī-śuka uvāca
yadā tu rājā sva-sutān asādhūn
puṣṇan na dharmeṇa vinaṣṭa-dṛṣṭiḥ
bhrātur yaviṣṭhasya sutān vibandhūn
praveśya lākṣā-bhavane dadāha

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; yadā — když; tu — ale; rājā — král Dhṛtarāṣṭra; sva-sutān — své vlastní syny; asādhūn — nečestné; puṣṇan — zaopatřující; na — nikdy; dharmeṇa — na správné cestě; vinaṣṭa-dṛṣṭiḥ — ten, který ztratil schopnost vnitřního pohledu; bhrātuḥ — svého bratra; yaviṣṭhasya — mladšího; sutān — syny; vibandhūn — nemající žádného strážce (otce); praveśya — přiměl ke vstupu; lākṣā — lak; bhavane — v domě; dadāha — zapálil.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl: Král Dhṛtarāṣṭra byl zaslepený bezbožnými touhami zaopatřit své vlastní nečestné syny, a proto zapálil lakem napuštěný dům, aby jeho osiřelí synovci, Pāṇḍuovci, uhořeli.

Význam

Dhṛtarāṣṭra byl slepý od narození, ale slepota, s níž se dopouštěl bezbožných činů na podporu svých nečestných synů, byla horší než jeho tělesná vada. Fyzická slepota člověku nebrání v duchovním pokroku. Je-li však někdo slepý duchovně, i když je tělesně zdravý, je to velice nebezpečná překážka pro jeho pokrok v lidském životě.