Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.17.3

Verš

gāṁ ca dharma-dughāṁ dīnāṁ
bhṛśaṁ śūdra-padāhatām
vivatsām āśru-vadanāṁ
kṣāmāṁ yavasam icchatīm

Synonyma

gām — kráva; ca — také; dharma-dughām — prospěšná, protože od ní lze získat náboženství; dīnām — nyní ponechána ubohá; bhṛśam — zoufalá; śūdra — nižší kasta; pada-āhatām — bitá po nohách; vivatsām — bez telete; āśru-vadanām — se slzami v očích; kṣāmām — velice slabá; yavasam — tráva; icchatīm — jako kdyby toužila po nějaké trávě, kterou by mohla jíst.

Překlad

Přestože kráva je prospěšná, protože od ní lze získat náboženské zásady, byla nyní ponechána ubohá a bez telete. Po nohou ji bil śūdra. Měla slzy v očích a byla zoufalá a slabá. Dychtila po nějaké trávě na poli.

Význam

Dalším příznakem věku Kali je zoufalá situace krav. Podojením krávy získáme náboženské zásady v tekuté podobě. Velcí ṛṣiové a muniové žili jedině z mléka. Śrīla Śukadeva Gosvāmī chodil do domu hospodáře jen na dobu dojení krávy, a místo jídla vypil vždy jen malé množství mléka, a to mu stačilo k obživě. Ještě před padesáti lety by nikdo neodepřel sādhuovi jeden či dva litry mléka a každý hospodář rozdával mléko jako vodu. Každý Sanātanista (následovník védských zásad) žijící jako hospodář má mít krávy a býky jako součást hospodářství, nejen aby mohl pít mléko, ale také aby mohl čerpat náboženské zásady. Sanātanista uctívá krávy podle náboženských zásad a ctí brāhmaṇy. Kravské mléko je potřeba do obětního ohně a vykonáváním obětí může být hospodář šťastný. Malé telátko není jen krásné na pohled, ale je také potěchou pro krávu, která pak dává tolik mléka, kolik jen může. V Kali-yuze se však telata odvádějí od krav hned, jakmile je to možné, z důvodů, které snad ani nebudeme na stránkách Śrīmad-Bhāgavatamu uvádět. Kráva stojí se slzami v očích, śūdrovský dojič z ní umělým způsobem odčerpá mléko, a když už žádné mléko nemá, pošlou ji na jatka. Toto nesmírně hříšné jednání je příčinou všech potíží v současné společnosti. Lidé nevědí co dělají ve jménu hospodářského rozvoje. Vliv Kaliho je udržuje v temnotě nevědomosti. Lidé se snaží o mír a blahobyt, ale ze všeho nejdříve se musí zařídit, aby krávy a býci byli ve všech ohledech šťastní. Pošetilí lidé nevědí, jaké štěstí mohou získat tím, když se dobře postarají o krávy a býky, ale takový je zákon přírody. Přijměme tedy tento princip od od autority Śrīmad-Bhāgavatamu a použijme ho pro štěstí celého lidstva.