Skip to main content

Text 101

Text 101

Verš

Text

āsan varṇās trayo hy asya
gṛhṇato ’nu-yugaṁ tanūḥ
śuklo raktas tathā pīta
idānīṁ kṛṣṇatāṁ gataḥ
āsan varṇās trayo hy asya
gṛhṇato ’nu-yugaṁ tanūḥ
śuklo raktas tathā pīta
idānīṁ kṛṣṇatāṁ gataḥ

Synonyma

Synonyms

āsan — byly; varṇāḥ — barvy; trayaḥ — tři; hi — zajisté; asya — Jeho; gṛhṇataḥ — přijímající; anu-yugam — podle věku; tanūḥ — těla; śuklaḥ — bílé; raktaḥ — červené; tathā — také; pītaḥ — žluté; idānīm — nyní; kṛṣṇatām — načernalé; gataḥ — přijal.

āsan — there were; varṇāḥ — colors; trayaḥ — three; hi — indeed; asya — of Him; gṛhṇataḥ — accepting; anu-yugam — according to the age; tanūḥ — bodies; śuklaḥ — white; raktaḥ — red; tathā — also; pītaḥ — yellow; idānīm — at the present moment; kṛṣṇatām — blackish; gataḥ — has accepted.

Překlad

Translation

„,V minulosti měl tvůj syn těla tří různých barev, podle toho, v jakém věku se zjevil. Byla to bílá, červená a žlutá barva. V tomto věku (Dvāpara-yuze) přijal tělo načernalé.̀“

“ ‘In the past, your son has had bodies of three different colors, according to the age. These colors were white, red and yellow. In this age [Dvāpara-yuga] He has accepted a blackish body.’

Význam

Purport

Tento verš pocházející ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.8.13) vyslovil Garga Muni při vykonávání obřadů u příležitosti udílení jména Pánu Kṛṣṇovi. Říká, že Pánovy inkarnace v ostatních věcích měly bílou, červenou a žlutou barvu. Žlutá barva se vztahuje na Śrī Caitanyu Mahāprabhua, protože Jeho pleť byla žlutá. To potvrzuje skutečnost, že Pán inkarnoval v těle se žlutou barvou pleti i v minulých Kali-yugách. Je známo, že se Pán zjevuje s různou barvou pleti v různých yugách (Satya, Tretā, Dvāpara a Kali). Pán tedy také přijal žlutou barvu (pīta) a další vlastnosti a zjevil se jako Śrī Caitanya Mahāprabhu. To je závěr všech védských autorit.

This verse from Śrīmad-Bhāgavatam (10.8.13) was spoken by Garga Muni when he was performing the rituals at Lord Kṛṣṇa’s name-giving ceremony. He states that the incarnations of the Lord in other ages had been white, red and yellow. This yellow color refers to Śrī Caitanya Mahāprabhu, whose bodily complexion was yellowish. This confirms that in past Kali-yugas the Lord also had incarnated in a body that was yellow in hue. It is understood that the Lord incarnates in different colors for the different yugas (Satya, Tretā, Dvāpara and Kali). Accepting the color yellow (pīta), as well as other characteristics, the Lord incarnated as Śrī Caitanya Mahāprabhu. This is the verdict of all Vedic authorities.