Skip to main content

Text 101

Text 101

Verš

Texto

āsan varṇās trayo hy asya
gṛhṇato ’nu-yugaṁ tanūḥ
śuklo raktas tathā pīta
idānīṁ kṛṣṇatāṁ gataḥ
āsan varṇās trayo hy asya
gṛhṇato ’nu-yugaṁ tanūḥ
śuklo raktas tathā pīta
idānīṁ kṛṣṇatāṁ gataḥ

Synonyma

Palabra por palabra

āsan — byly; varṇāḥ — barvy; trayaḥ — tři; hi — zajisté; asya — Jeho; gṛhṇataḥ — přijímající; anu-yugam — podle věku; tanūḥ — těla; śuklaḥ — bílé; raktaḥ — červené; tathā — také; pītaḥ — žluté; idānīm — nyní; kṛṣṇatām — načernalé; gataḥ — přijal.

āsan — ha habido; varṇāḥ — colores; trayaḥ — tres; hi — en verdad; asya — de Él; gṛhṇataḥ — aceptando; anu-yugam — según la era; tanūḥ — cuerpos; śuklaḥ — blanco; raktaḥ — rojo; tathā — también; pītaḥ — amarillo; idānīm — en el momento actual; kṛṣṇatām — negruzco; gataḥ — ha aceptado.

Překlad

Traducción

„,V minulosti měl tvůj syn těla tří různých barev, podle toho, v jakém věku se zjevil. Byla to bílá, červená a žlutá barva. V tomto věku (Dvāpara-yuze) přijal tělo načernalé.̀“

«En el pasado, tu hijo ha tenido cuerpos de tres colores distintos, según la era. Sus colores fueron el blanco, el rojo y el amarillo. En esta era [Dvāpara-yuga] ha venido con un cuerpo negruzco.»

Význam

Significado

Tento verš pocházející ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.8.13) vyslovil Garga Muni při vykonávání obřadů u příležitosti udílení jména Pánu Kṛṣṇovi. Říká, že Pánovy inkarnace v ostatních věcích měly bílou, červenou a žlutou barvu. Žlutá barva se vztahuje na Śrī Caitanyu Mahāprabhua, protože Jeho pleť byla žlutá. To potvrzuje skutečnost, že Pán inkarnoval v těle se žlutou barvou pleti i v minulých Kali-yugách. Je známo, že se Pán zjevuje s různou barvou pleti v různých yugách (Satya, Tretā, Dvāpara a Kali). Pán tedy také přijal žlutou barvu (pīta) a další vlastnosti a zjevil se jako Śrī Caitanya Mahāprabhu. To je závěr všech védských autorit.

Este verso del Śrīmad-Bhāgavatam (10.8.13) fue hablado por Garga Muni mientras celebraba los rituales de la ceremonia de concesión de nombre del Señor Kṛṣṇa. Garga Muni afirma que, en otras eras, el Señor había manifestado una encarnación blanca, una roja y una amarilla. El color amarillo se refiere a Śrī Caitanya Mahāprabhu, cuyo cuerpo era de un matiz amarillento. Esto confirma que, en Kali-yugas anteriores, el Señor también Se había encarnado en cuerpos de tez amarilla. Vemos entonces que el Señor Se encarna con colores distintos en las distintas yugas (Satya, Tretā, Dvāpara y Kali). Adoptando el color amarillo (pīta) y otras características, el Señor Se encarnó en la forma de Śrī Caitanya Mahāprabhu. Ése es el veredicto de todas las Escrituras védicas.