Skip to main content

Text 101

ТЕКСТ 101

Verš

Текст

āsan varṇās trayo hy asya
gṛhṇato ’nu-yugaṁ tanūḥ
śuklo raktas tathā pīta
idānīṁ kṛṣṇatāṁ gataḥ
сан варс трайо хй асйа
гхато ’нуйуга танӯ
укло рактас татх пӣта
иднӣ кшат гата

Synonyma

Пословный перевод

āsan — byly; varṇāḥ — barvy; trayaḥ — tři; hi — zajisté; asya — Jeho; gṛhṇataḥ — přijímající; anu-yugam — podle věku; tanūḥ — těla; śuklaḥ — bílé; raktaḥ — červené; tathā — také; pītaḥ — žluté; idānīm — nyní; kṛṣṇatām — načernalé; gataḥ — přijal.

сан — были; вар — цвета; трайа — три; хи — поистине; асйа — Его; гхата — принимая; ануйугам — в зависимости от эпохи; танӯ — тела; укла — белое; ракта — красное; татх — также; пӣта — желтое; иднӣм — сейчас; кшатм — черное; гата — принявший.

Překlad

Перевод

„,V minulosti měl tvůj syn těla tří různých barev, podle toho, v jakém věku se zjevil. Byla to bílá, červená a žlutá barva. V tomto věku (Dvāpara-yuze) přijal tělo načernalé.̀“

«В прошлом, в зависимости от эпохи, у твоего сына были тела трех разных цветов — белого, красного и желтого. А в эту эпоху [Двапара-югу] Он явился в теле черного цвета».

Význam

Комментарий

Tento verš pocházející ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.8.13) vyslovil Garga Muni při vykonávání obřadů u příležitosti udílení jména Pánu Kṛṣṇovi. Říká, že Pánovy inkarnace v ostatních věcích měly bílou, červenou a žlutou barvu. Žlutá barva se vztahuje na Śrī Caitanyu Mahāprabhua, protože Jeho pleť byla žlutá. To potvrzuje skutečnost, že Pán inkarnoval v těle se žlutou barvou pleti i v minulých Kali-yugách. Je známo, že se Pán zjevuje s různou barvou pleti v různých yugách (Satya, Tretā, Dvāpara a Kali). Pán tedy také přijal žlutou barvu (pīta) a další vlastnosti a zjevil se jako Śrī Caitanya Mahāprabhu. To je závěr všech védských autorit.

Этот стих из «Шримад-Бхагаватам» (10.8.13) произнес Гарга Муни, во время церемонии наречения Господа Кришны. Гарга Муни сказал, что в другие эпохи воплощения Господа бывают белого, красного и желтого цвета. Последнее относится к Шри Чайтанье Махапрабху, кожа которого была золотистой. Из этого явствует, что в предыдущие Кали-юги Господь тоже приходил в теле желтого цвета. Итак, в разные юги (Сатью, Трету, Двапару и Кали) Господь приходит в телах разного цвета. Проявив золотистый цвет кожи и другие божественные качества, Господь воплотился на земле как Шри Чайтанья Махапрабху. Такого мнения придерживаются все знатоки Вед.