Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.101

Verš

āsan varṇās trayo hy asya
gṛhṇato ’nu-yugaṁ tanūḥ
śuklo raktas tathā pīta
idānīṁ kṛṣṇatāṁ gataḥ

Synonyma

āsan — byly; varṇāḥ — barvy; trayaḥ — tři; hi — zajisté; asya — Jeho; gṛhṇataḥ — přijímající; anu-yugam — podle věku; tanūḥ — těla; śuklaḥ — bílé; raktaḥ — červené; tathā — také; pītaḥ — žluté; idānīm — nyní; kṛṣṇatām — načernalé; gataḥ — přijal.

Překlad

„,V minulosti měl tvůj syn těla tří různých barev, podle toho, v jakém věku se zjevil. Byla to bílá, červená a žlutá barva. V tomto věku (Dvāpara-yuze) přijal tělo načernalé.̀“

Význam

Tento verš pocházející ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.8.13) vyslovil Garga Muni při vykonávání obřadů u příležitosti udílení jména Pánu Kṛṣṇovi. Říká, že Pánovy inkarnace v ostatních věcích měly bílou, červenou a žlutou barvu. Žlutá barva se vztahuje na Śrī Caitanyu Mahāprabhua, protože Jeho pleť byla žlutá. To potvrzuje skutečnost, že Pán inkarnoval v těle se žlutou barvou pleti i v minulých Kali-yugách. Je známo, že se Pán zjevuje s různou barvou pleti v různých yugách (Satya, Tretā, Dvāpara a Kali). Pán tedy také přijal žlutou barvu (pīta) a další vlastnosti a zjevil se jako Śrī Caitanya Mahāprabhu. To je závěr všech védských autorit.