Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.102

Verš

iti dvāpara urv-īśa
stuvanti jagad-īśvaram
nānā-tantra-vidhānena
kalāv api tathā śṛṇu

Synonyma

iti — takto; dvāpare — ve Dvāpara-yuze; uru-īśa — ó králi; stuvanti — modlí se; jagat-īśvaram — k Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství; nānā — různých; tantra — doplňkových védských textů; vidhānena — podle usměrňujících zásad; kalau — ve věku Kali; api — jistě; tathā — tak také; śṛṇu — poslouchej.

Překlad

„,Ve věku Kali i ve Dvāpara-yuze se lidé modlí k Nejvyšší Osobnosti Božství pronášením různých manter a dodržováním usměrňujících zásad doplňkových védských textů. Poslechni si prosím, co ti o tom povím.̀“

Význam