Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.138

Verš

nadīyā-nagarera loka — strī-bālaka-vṛddha
saba loka āilā, haila saṅghaṭṭa samṛddha

Synonyma

nadīyā — známého jako Nadia; nagarera — města; loka — lidé; strī — ženy; bālaka — chlapci; vṛddha — starci; saba loka — všichni lidé; āilā — přišli; haila — byl; saṅghaṭṭa — dav; samṛddha — zvětšený.

Překlad

Přišli tam všichni lidé z města Nadie, včetně všech žen, chlapců a starců, čímž se dav rozrostl.