Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.133

Verš

bhagavān eka āsedam
agra ātmātmanāṁ vibhuḥ
ātmecchānugatāv ātmā
anānā-maty-upalakṣaṇaḥ

Synonyma

bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; ekaḥ — pouze; āsa — byl; idam — tohoto vesmíru; agre — před (před stvořením tohoto vesmírného projevu); ātmā — živá síla; ātmanām — všech živých bytostí; vibhuḥ — Nejvyšší Pán; ātma — Nejvyššího; icchā — vůle; anugatau — podle; ātmā — Nadduše; anānā-mati-upalakṣaṇaḥ — kterého nezrealizují osoby s mnoha pohledy na věc.

Překlad

„  ,Před stvořením vesmírného projevu byla tvořivá schopnost ukrytá v osobě Nejvyššího Pána. Všechny energie a projevy byly v té době uložené v Jeho osobnosti. Pán je příčinou všech příčin a je všudypřítomnou soběstačnou osobou. Před stvořením existoval se svou duchovní silou v duchovním světě, kde jsou projevené různé planety Vaikuṇṭhy.̀  “

Význam