Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.132

Verš

vadanti tat tattva-vidas
tattvaṁ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate

Synonyma

vadanti — říkají; tat — že; tattva-vidaḥ — ti, kdo znají Absolutní Pravdu; tattvam — konečný cíl; yat — jenž; jñānam advayam — shodné poznání; brahma iti — jako neosobní Brahman; paramātmā iti — jako Nadduše; bhagavān iti — jako Nejvyšší Osobnost Božství; śabdyate — je popsána.

Překlad

„  ,Seberealizované duše chápou Absolutní Pravdu jako jednotnou existenci známou pod různými jmény – neosobní Brahman, lokalizovaná Paramātmā a Bhagavān, Nejvyšší Osobnost Božství.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.2.11). Vysvětlení se nachází v Ādi-līle 2.11.