Skip to main content

Synonyma

vadanti sma
mluvili — Śrīmad-bhāgavatam 10.53.39
vadanti
pronášejí — Bg. 8.11
říkají — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.11, Śrīmad-bhāgavatam 2.4.21, Śrīmad-bhāgavatam 2.5.12, Śrīmad-bhāgavatam 3.8.15, Śrīmad-bhāgavatam 3.31.39, Śrīmad-bhāgavatam 4.25.40, Śrīmad-bhāgavatam 5.11.7, Śrīmad-bhāgavatam 5.11.9, Śrīmad-bhāgavatam 5.24.3, Śrīmad-bhāgavatam 10.43.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.68.45, Śrīmad-bhāgavatam 11.5.6, Śrīmad-bhāgavatam 11.14.9, Śrīmad-bhāgavatam 11.15.33, Śrīmad-bhāgavatam 11.21.26, Śrīmad-bhāgavatam 11.27.2, Śrīmad-bhāgavatam 11.30.36, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.11, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.63, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.158, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.74, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.81, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.132
říkají. — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.10, Śrīmad-bhāgavatam 3.4.13, Śrīmad-bhāgavatam 5.12.11, Śrīmad-bhāgavatam 8.6.12
rozmlouvají. — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.35
vysvětlují — Śrīmad-bhāgavatam 4.11.22
velcí mudrci říkají. — Śrīmad-bhāgavatam 5.16.28
autoritativně říkají — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.4
navrhují (co se týče živobytí) — Śrīmad-bhāgavatam 7.14.6
všichni učení lidé prohlašují — Śrīmad-bhāgavatam 8.5.43
nazývají — Śrīmad-bhāgavatam 9.24.28-31
tvrdí znalci Véd — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.19
žalují — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.34
lidé nazývají — Śrīmad-bhāgavatam 10.51.39-40
praví — Śrīmad-bhāgavatam 10.77.30
(Védy) říkají — Śrīmad-bhāgavatam 10.87.20
hovoří — Śrīmad-bhāgavatam 11.3.32, Śrīmad-bhāgavatam 11.14.1
mluví — Śrīmad-bhāgavatam 11.5.8
hlásají — Śrīmad-bhāgavatam 11.14.10
(zkušení astrologové) říkají — Śrīmad-bhāgavatam 11.23.53