Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.132

Verš

brahma-bhūtaḥ prasannātmā
na śocati na kāṅkṣati
samaḥ sarveṣu bhūteṣu
mad-bhaktiṁ labhate parām

Synonyma

brahma-bhūtaḥ — sjednocený s Absolutním; prasanna-ātmā — plně blažený; na — nikdy; śocati — naříká; na — nikdy; kāṅkṣati — touží; samaḥ — stejně nakloněný; sarveṣu — všem; bhūteṣu — živým bytostem; mat-bhaktim — oddané služby Mně; labhate — dosáhne; parām — transcendentální.

Překlad

„  ,Ten, kdo je takto transcendentálně umístěn, okamžitě realizuje Nejvyšší Brahman a je dokonale blažený. Nikdy nenaříká ani po ničem netouží a staví se ke všem živým bytostem stejně. V tomto stavu dosáhne čisté oddané služby Mně.̀  “

Význam

Toto je citát z Bhagavad-gīty (18.54).