Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.131

Verš

ye ’nye ’ravindākṣa vimukta-māninas
tvayy asta-bhāvād aviśuddha-buddhayaḥ
āruhya kṛcchreṇa paraṁ padaṁ tataḥ
patanty adho ’nādṛta-yuṣmad-aṅghrayaḥ

Synonyma

ye — všichni ti, kteří; anye — jiní (neoddaní); aravinda-akṣa — ó Ty s lotosovýma očima; vimukta-māninaḥ — kdo se považují za osvobozené; tvayi — Tobě; asta-bhāvāt — bez oddanosti; aviśuddha-buddhayaḥ — jejichž inteligence není očištěná; āruhya — když se povznesli; kṛcchreṇa — tvrdou askezí; param padam — do nejvyššího postavení; tataḥ — odtamtud; patanti — poklesnou; adhaḥ — dolů; anādṛta — protože neuctívají; yuṣmat — Tvoje; aṅghrayaḥ — lotosové nohy.

Překlad

„  ,Ó Ty, který máš lotosové oči! Ti, kdo si o sobě myslí, že jsou v tomto životě osvobozeni, aniž by Ti oddaně sloužili, mají nečistou inteligenci. I když podstupují přísnou askezi, kterou se povznesou do duchovního postavení, na úroveň neosobní realizace Brahmanu, znovu poklesnou, protože opomíjejí uctívání Tvých lotosových nohou.̀  “

Význam