Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.84

Verš

kṛṣṇa kahe, “ei brahmāṇḍa pañcāśat koṭi yojana
ati kṣudra, tāte tomāra cāri vadana

Synonyma

kṛṣṇa kahe — Kṛṣṇa řekl; ei brahmāṇḍa — tento vesmír; pañcāśat koṭi yojana — 6,4 miliard kilometrů; ati kṣudra — velmi malý; tāte — proto; tomāra — tvoje; cāri vadana — čtyři tváře.

Překlad

„Kṛṣṇa řekl: ,Tvůj vesmír měří v průměru 6,4 miliard kilometrů, a je tudíž ze všech vesmírů nejmenší. Proto máš jen čtyři hlavy.̀  “

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura, jeden z největších astrologů své doby říká, že podle Siddhānta-śiromaṇi tento vesmír měří 18 712 069 200 000 000  12,8 kilometrů. To je obvod tohoto vesmíru. Podle jiných je to jen polovina obvodu.