Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.120

Verš

sei-rūpa vrajāśraya,aiśvarya-mādhuryamaya,
divya-guṇa-gaṇa-ratnālaya
ānera vaibhava-sattā,
kṛṣṇa-datta bhagavattā,
kṛṣṇa — sarva-aṁśī, sarvāśraya

Synonyma

sei-rūpa — tuto nadpřirozenou krásu; vraja-āśraya — jejíž sídlo je ve Vrindávanu; aiśvarya-mādhurya-maya — plná bohatství a sladkosti lásky; divya-guṇa-gaṇa — transcendentálních vlastností; ratna-ālaya — zdroj všech drahokamů; ānera — ostatních; vaibhava-sattā — přítomnost bohatství; kṛṣṇa-datta — udělené Kṛṣṇou; bhagavattā — vlastnosti Nejvyšší Osobnosti Božství; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; sarva-aṁśī — jejich původní zdroj; sarva-āśraya — útočiště jich všech.

Překlad

„K těmto extatickým výměnám mezi Kṛṣṇou a gopīmi může dojít pouze ve Vrindávanu, který oplývá bohatstvím transcendentální lásky. Kṛṣṇova podoba je původním zdrojem všech transcendentálních vlastností. Je jako důl plný drahých kamenů. Je třeba vědět, že majestát všech osobních expanzí Kṛṣṇy udílí Kṛṣṇa, jenž je proto původním zdrojem a útočištěm všech.“